گزارش هفته

فصل انتشار رمان‌های تازه در فرانسه

صدا ۱۱:۲۱

فصل انتشار کتاب‌های تازه به ویژه "رمان" در فرانسه آغاز شده و تا اواسط ماه اکتبر ادامه دارد. در این فصل، کتابفروشی‌ها بار دیگر رونق می‌گیرد و رسانه‌ها نیز به معرفی و نقد آثار تازه منتشر شده می‌پردازند.

تبلیغ بازرگانی

در برنامه "گزارش هفته" به سراغ "لکوم دپاژ" یکی از کتابفروشی‌های مرکز پاریس رفته‌ و درباره فصل انتشار کتاب‌ها تازه، با یکی از کتابفروشان و چند مشتری این کتابفروشی از جمله یک دانشجوی ایرانی گفت‌وگو کرده ایم.

به گزارش این هفته از طریق فایل صوتی بالا گوش کنید

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید