پیکاسو در مصاف پیروان‌اش

صدا ۱۰:۱۳
آفیش نمایشگاه PicassoMania در "گراند پاله" در پاریس
آفیش نمایشگاه PicassoMania در "گراند پاله" در پاریس DR

"پیکاسو مانیا"*، عنوان نمایشگاهی است که از دیروز چهارشنبه ٧ اکتبر در تالار "گراند پاله"* در پاریس گشایش یافت. در این نمایشگاه علاوه بر آثار "پابلو پیکاسو"* (که بعضاً برای اولین بار به نمایش گذاشته شده اند)، برخی آثار بزرگترین هنرمندان جهان نیز که در الهام از پیکاسو خلق شده اند، در معرض بازدید عموم قرار گرفته‌اند.

تبلیغ بازرگانی

هدف از برگزاری این نمایشگاه، نشان دادن تأثیر پیکاسو بر هنرمندان جهان از اروپا تا آمریکا و از آسیا تا آفریقا است. چنین نمایشگاهی نوعاً برای اولین بار در فرانسه برگزار می‌شود.

نمایشگاه "پیکاسو مانیا"*، صد اثر نقاش بزرگ قرن بیستم، پابلو پیکاسو را در مقابل آثار هنرمندان بزرگ معاصر، نظیر "دیوید هاکنی"، "یاسپر جونز"، "روی لیشتنشتاین"، "اندی وارهول" و "ژان-میشل باسکیا"... قرار داده است.  

DR

"دیدیه اُتینگر" مدیر نمایشگاه "پیکاسو مانیا" در توصیف این رویداد فرهنگی و به ویژه تقابل آثار استاد و پیروان‌اش در آن گفته است: « در این نمایشگاه دو چیز قابل رؤیت است: یکی شکل گیری اسطوره ای به نام پیکاسو است که در همۀ عرصه های هنرهای بصری، از نقاشی تا عکاسی و از فیلم تا موسیقی و تبلیغات تبلور می یابد و دیگری هنرمندانی که برای نزدیکی به پیکاسو او را به چالش کشیده اند. علت این اقدام حضور سنگین و قدرت فلج کنندۀ پیکاسو است. در نزد این هنرمندان احترامی آمیخته به نگرانی و ترس نسبت به پیکاسو مشاهده می شود که بعضاً در قالب عصیان و شورش در قبال استاد نیز خود را نمودار می کند. این رویکرد، نحوه ای برای صیانت از خود در مقابل شخصیت خطرناکی همانند پیکاسو نیز هست ».
 
نمایشگاه "پیکاسو مانیا" با تصاویر ویدیویی آغاز می شود که توسط نوۀ پیکاسو، خانم "دیانا ویدمایر-پیکاسو" تهیه شده و در آنها هنرمندان معاصر از نقشی که پابلو پیکاسو در تحول و آفرینش آثار هنری آنان ایفا کرده سخن می گویند.
نمایشگاه، مراحل مختلف آثار هنری پیکاسو را عرضه می کند و در کنار هریک از آثار شاخص دوره های مختلف هنری پیکاسو یکی از آثار مشابه هنرمندان هم عصر او را نیز معرفی می کند. هدف از این کار معرفی پیکاسو و اثرش و همچنین هنرمندانی است که در آفرینش هنری شان از آثار استاد خود الهام گرفته‌اند.

از این منظر "دیانا ویدمایر-پیکاسو" نمایشگاه "پیکاسو مانیا" را برغم ویژگی‌اش بی‌شباهت به نمایشگاهی نمی‌داند که خود پیکاسو در سال ۱۹۷۰ در "آوینیون" فرانسه برگزار کرد. او می گوید : « اگر چه تقابل آثار پیکاسو و معاصرانش در نمایشگاه "پیکاسو مانیا" بی سابقه است، اما بی شباهت به رویارویی نیست که خود پیکاسو در سال ۱۹۷۰ در نمایشگاه اش در "آوینیون" عرضه کرد. البته نمایشگاه پیکاسو در آن زمان با موفقیت چندان روبرو نشد و پیکاسو نیز خود را در معرض انتقادهای شدید قرار داد. در زمان برگزاری نمایشگاه "آونییون" پیکاسو ۸۵ سال داشت و تابلوهایش را به دلیل کمبود وقت به سرعت خلق کرده بود. به همین خاطر بسیاری از منتقدان، آثار او را در آن دوره ناتمام توصیف کردند، هر چند نگاه امروزی به همین آثار بسیار متفاوت است به طوری که آنها را آثاری بسیار معاصر و بُرنده ارزیابی می کند.

DR

البته در این آثار متاخر با ترجیحات پیکاسو نیز روبرو هستیم. در قیاس با آثار دهۀ ۱۹۳۰ که طی آن زنان منبع اصلی الهام پیکاسو بودند، آثار آخرین دورۀ حیات پیکاسو از رؤیاها و تخیلات بیشتری برخوردارند. پیکاسو در این آثار مبتکر شخصیت ها و وضعیت های تازه است و جهان او مملو از قهرمانان است. در این دوره می توان از خلال الهامات پیکاسو پی برد که آثار او در عین حال دربرگیرندۀ تأملات وی در مورد خویشتن نیز هست. پیکاسو در واقع جادانگی خود را به تصویر می کشد و می خواهد نشان بدهد که او کیست ».

در مجموع، علاوه بر ۱۰۰ اثر پیکاسو، ۳۱۲ اثر از ۷۸ هنرمند جهانی در نمایشگاه "پیکاسو مانیا" عرضه شده است. همین کثرت از جمله نشانه‌های تأثیر جهانی پیکاسو به شمار می رود که تا سدۀ حاضر نیز ادامه داشته است.
آثار عرضه شده در نمایشگاه "پیکاسو مانیا" می خواهد در عین حال به این پرسش نیز پاسخ بدهد که چهرۀ اصلی و تأثیرگذار هنر معاصر کیست.

به اعتقاد برگزارکنندگان نمایشگاه "پیکاسو مانیا" هنر معاصر در حال تبدیل شدن به هنر نقاشی و به ویژه به نقاشی تجسمی یا "فیگوراتیو" است و در پس این دگردیسی و تحول تأثیر اصلی و تعیین کنندۀ پابلو پیکاسو غیرقابل انکار است. این دگردیسی به گفتۀ خانم "دیانا ویدمایر-پیکاسو" بی شباهت به نخستین مرحلۀ زندگی هنر پیکاسو و پا نهادن او به عرصه هنر نیست. در اینباره نوۀ پابلو پیکاسو یادآور می‌شود : «پیکاسو همزمان با آغازه های عکاسی و سینما و این پرسش پا به عرصۀ هنر گذاشت : " چگونه می توانم تصویری واقعی تر و قوّی تر از عکاسی و سینما عرضه بکنم؟ "، برای تحقق این منظور، ابژۀ هنری در نزد پیکاسو وجوه و جلوه های متعددش را نشان می دهد به طوری که جسم در نگاه بیینده گسترش می یابد ».  

PICASSO . MANIA *

Grand Palais *

Pablo Picasso * 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید