سیمای فرانسه

جنجال در فرانسه در پی برگزاری "روز حجاب مبارک" در دانشکده علوم سیاسی پاریس

: منتشر شده در

یک گروه محدود ازدانشجویان مسلمان دانشکده «علوم سیاسی» پاریس هفته گذشته دریک ابتکارعمل تازه با حضوردرمحوطه دانشکده دریک آکسیون داخلی تحت عنوان «روزحجاب» ازهمکلاسی‌های دخترخود خواسته بودند برای یک روز ودرجهت «رمززدایی» درافکارعمومی از معضل حجاب، حجاب اسلامی بپوشند و درساعات روز به بحث درمورد آن بپردازند.

Foto: © Joseph Bamat, FRANCE 24 .
تبلیغ بازرگانی

هنوز روشن نیست که این ابتکارعمل با برنامه ریزی قبلی و باترتیب یافتن مقدماتی احتمالا ازسوی برخی مخافل اسلامی صورت گرفته است یا احتمالاً دانشجویان مسلمان دریک اقدام خصوصی و غیرسیاسی خواسته اند همکاسی‌های خود را درنوعی اقدام مدنی مشترک درجهت روشنگری درجامعه فرانسه شریک نمایند.
روسای دانشکده علوم سیاسی با انجام این اقدام از سوی دانشجویان مسلمان موافقت کرده اما از آن اعلام حمایت نکرده‌اند.
موضوع و انجام این اکسیون دانشجویان مسلمان روزهای متمادی درکانون بحث‌های تند مخالفین و موافقین تصمیم مقامات دانشکده قرار داشته است.
همزمان با این اقدام عملی، دانشجویان مسلمان "روزحجاب"، با گشودن یک صفحه ویژه در «فیس بوک» ازبانوان پاریسی نیزخواسته بودند تا به "موج اسلام هراسی" درجامعه فرانسه و مشکلاتی که، این اسلام هراسی، برای زنان مسلمان محجبه می‌تواند به بار آورد توجه کنند.
گزارش‌ها حاکی است که شمار بسیار محدودی، درحدود ده تن، از دختران فرانسوی حاضرشدند درآکسیون «روزحجاب» دانشکده، با ملبس شدن به حجاب اسلامی، شرکت کنند.
  مشکلات افکارعمومی دردموکراسی فرانسه با جو بد بینی کنونی به اسلام افراطی از حدود یک دهه پیش آغاز شد.
موضوع حجاب و نقاب میان زنان مسلمان درفرانسه دردهه گذشته با چنان سرعتی توسعه یافت و خود را نشان داد که دولت وقت درسال ۲۰۰۴ میلادی با گذراندن قانونی از مجلس ملی  حمل نشانه‌های مذهبی، ازهرنوع آنرا، درمحیط‌های دولتی مدارس، دانشگاه‌ها، ارتش وغیره ممنوع اعلام داشت.
موضوع رویاروی غیرمستقیم ومُزمن افکارعمومی با موضوع اسلام تندروانه درجامعه فرانسه درسال ۲۰۱۵ با سوء قصد‌های تروریستی علیه دفترهفته نامه طنز «شارلی هبدوُ» درماه ژانویه شدت بیشتری یافت و دراظهارنظرهای تند  دولتمردان این کشورتبلوریافت.
درماه نوامبرهمان سال سوء قصد تروریستی ای که به نام «دآعش» درقلب پاریس صورت گرفت با  ۱۲۹ قربانی و بیش از ۳۰۰ مجروح جامعه فرانسه را دردلهره عمیقی فرو بُرد.

این اقدامات تروریستی موجب شد جو روانی افکارعمومی به طورناخود اگاه یا ناخواسته علیه حجاب که نماد اسلام و باورهای اسلامی است افزایش یابد.
برخی از کار‌شناسان افزایش بیسابقهٔ اقبال عمومی ازحزب راست افراطی «جبهه ملی فرانسه» را درانتخابات اخیر حاصل اقدامات افراطیون اسلامی و ترورهای خونین سال 2015 میلادی درفرانسه می‌دانند.
اکنون موضوع حجاب و نحوه برخورد بار اسلام رادیکال درفرانسه به کانون بحث‌های سیاسی نیز کشیده شده است و مقامات مسئول دولتی اظهارنظرهای تُندی درمورد آن روا می دارند.
«مانوئل والس» نخست وزیر کنونی فرانسه، از حزب سوسیالیست، که ازمدافعان بی‌قید و شرط «لائیسیته» به شمارمی رود درفرصت‌های گوناگون نظرخود را درمورد مسئله حجاب درفرانسه اعلام داشته است.
وی ازجمله می‌گوید: «حجاب نشان شیفتگی به یک سبک زندگی نیست، حجاب حتی انتخاب رنگ پوشش هم نیست، نه: حجاب، نشان بردگی زنان است».
دریک اظهارنظردیگر اخیراً نخست وزیر گفته است: حجاب به عنوان یک نماد سیاسی برای اسارت زنان استفاده می‌شود و روسری برای جامعه سکولاریک چالش است.
«لورانس رُوسینول» وزیرامورخانواده نیزازمخالفین حجاب دراماکن دولتی دریک جامعه لائیک است.
وی دریک گفت‌و‌گو با رادیو «مونت کارلو» درپاسخ به اظهارنظریکی اززنان مسلمان مبنی بر اینکه: برخی زنان این نوع لباس را با کمال میل انتخاب می‌کنند اظهارداشته بود که: بله زنانی هستند که آن را انتخاب می‌کنند، درگذشته هم برخی مادران آفریقایی و آمریکایی، ادامه بردگی را انتخاب کرده بودند.
برای نگاهی گذرا به چگونگی برگزاری چنین اکسیونی، درمکانی حساس مانند دانشکده علوم سیاسی پاریس، از خانم فریبا هشترودی، نویسنده ایرانی مقیم پاریس، درخواست کردم به چند پرسش دراین باره پاسخ دهد.
درآغاز ازخانم هشترودی پرسیدم: با توجه به شناخت وی ازوضعیت جنبش‌های اسلامی درفرانسه آیا این ابتکارعمل دردانشکده علوم سیاسی پاریس صرفا ازسوی یک گروه از دانشجویان مسلمان بوده است ویا می‌توان تصورکرد که زمینه آن ازسوی محافل اسلامی فراهم آمده است.
فریبا هشترودی. گوش کنید:

*دانشکده علوم سیاسی پاریس درقرن گذشته" دانشگاه آزاد علم سیاست " نامیده می شد، ولی درسال 1948 میلادی با ایجاد تغییراتی درنحوه تدریس و مواد درسی مدرن ترعنوان آن به "دانشکده علوم سیاسی پاریس" تغییریافت.

این مرکزعلمی، طی یک قرن گذشته، یکی ازمراکزطرازاول تولید "نخبگان" فرانسه واروپا به شمارمی رفته است .

درسال های اخیرو، بویژه درسال های پس از انقلاب اسلامی درایران، جوانان ایرانی دراین کانون پاریسی علم سیاست موفقیت های قابل توجهی به دست آورده اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

بخش‌های دیگر را ببینید