زنان فرانسه علیه تعرض جنسی برمیخیزند

صدا ۰۶:۳۵
#Balancetonporc
#Balancetonporc #Balancetonporc

با برملا شدن ماجرای خشونت ها، تجاوزها و تعرضات جنسی هاروی واینشتین، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فیلم در هالیوود، در فرانسه همانند دیگر جاها جنبش اعتراضی در شبکه های اجتماعی تحت عنوان "خوکت را افشاء کن!" #Balancetonporc به راه افتاد که قصد دارد دامنۀ عمل خود را اینبار به خیابان ها نیز بکشاند.

تبلیغ بازرگانی

مبتکر این جنبش یک خبرنگار فرانسوی به نام ساندرا مولر از قربانیان تعرض جنسی در محیط کار است که با ایجاد هشتگ "خوکت را افشا کن" می گوید که فایدۀ استفاده کنندگان از این هشتگ این است که از یک آسیب بزرگ اجتماعی سخن می گویند که مربوط به همه است :

این مسئله پیش از هر چیز یک آسیب روانی است. برخی آن را مهار می کنند، مثل خودم، اگر چه من مایلم بیشتر دربارۀ آن صحبت کنم. اما، لحظه ای فرا می رسد که پی می بریم که چنین خشونتی عادی نیست و باید درباره آن صحبت کرد.

است که این تاول را سوراخ کرد و تابوها را شکست و راجع به موضوعی که تقریباً مربوط به همه است سخن گفت. فایدۀ این هشتگ برای کسانی که از آن استفاده می کنند این است که شاید پس از این اقدام اولیه بتوانند کمی بیاندیشند و از خود بپرسند که آیا می توانند اقدام دیگری انجام بدهند. یکی از وزرای ما به زودی قصد دارد لایحۀ قانونی را دربارۀ تعرض جنسی در خیابان تسلیم مجلس کند. شخصاً امیدوارم که تدابیری در این زمینه در محیط های کار نیز اتخاذ شود.

"کارول گِلان" یکی دیگر از مبتکران این جنبش در شبکه های اجتماعی اعلام کرده که قرار است در ۲٩ اکتبر تظاهراتی در میدان جمهوری پاریس برگزار شود. او هدف از این اقدام را جلب توجه هر چه بیشتر افکار عمومی نسبت به مسئلۀ مهمی اعلام کرده که صحبت کردن دربارۀ آن معمولاً به دلایل گوناگون دشوار است.

قرار است در این تظاهرات همۀ قربانیان پلاکاردهایی در دست بگیرند و بر رویشان قید کنند چه زمانی و در کجا و توسط چه کسی مورد تجاوز یا تعرض جنسی قرار گرفته اند بی آنکه البته نام متجاوز یا متعرض را ذکر کنند. خانم کارول گِلان که امروز ٤۰ سال دارد گفته است که خود او بر روی این پلاکارد خواهد نوشت : "سیزده سال پیش رخ داد. همسایه ام بود و هرگز فراموش نخواهم کرد."

هدف در واقع افشا یا برملا کردن نام کسی نیست. هدف بیان واقعه ای خشونت بار است که بسیاری از زنان و قربانیان حاضر نیستند آشکارا و در ملاء عام در باره اش سخن بگویند.

در واقع پس از برملا شدن تعرضات جنسی تولیدکنندۀ آمریکایی فیلم های هالیوود زنان بسیاری در فرانسه که قربانی تعرضات و خشونت های جنسی بوده اند از طریق شبکه های اجتماعی و با استفاده از هشتگ "خوکت را افشا کن!" شهادت ها و تجارب تلخ و دشوار خود را در این باره با دیگران در میان گذاشتند.

هر چند این اولین بار نیست که ابتکارها و اقدام هایی از این دست در فرانسه صورت می گیرد، اما، جنبشی که اینبار به راه افتاده از منظر شمار و تنوع آن هم بی سابقه است و هم نشان می دهد که پدیدۀ تعرض و تجاوز جنسی به یک قشر یا طبقۀ خاص محدود نمی شود و همۀ طبقات و گروه های اجتماعی و حرفه ای از جمله طبقات ممتاز و برتر جامعه را دربرمی گیرد.

بر پایۀ تحقیقات میدانی که در سال ٢۰۱۵ در فرانسه منتشر شد ٢۰ درصد زنان این کشور با معضل تعرض جنسی در محیط کار روبرو هستند. ٣۰ درصد قربانیان دربارۀ این تعرضات صحبت نمی کنند و ۶۰ درصد آنان می گویند که از کمک و پشتیبانی کسی برخوردار نیستند. نتیجه اینکه تعرض جنسی برغم گستردگی اش همچنان پدیده ای ناپیداست. به همین خاطر ٧۰ درصد تعرضات جنسی در محیط کار هرگز به آگاهی کارفرما یا مدیر نمی رسد. ٤۰ درصد قربانیان زن که چنین مواردی را به آگاهی کارفرما یا مدیر خود می رسانند با نتایج منفی روبرو می شوند. برای نمونه، ٢۶ درصد قربانیان پس از فاش کردن واقعه قراردادهای کارشان تجدید نمی شود. انجمن اروپایی مبارزه با خشونت علیه زنان در محیط کار برای اولین بار در سال ۱٩٩۸ اعلام کرد که ٩۵ درصد زنان پس از فاش کردن تعرضات جنسی که در کار متحمل می شوند، شغل خود را از دست میدهند.

در فرانسه سالانه ۶۲ هزار زن و ۲ هزار و ٧۰۰ مرد قربانی تجاوز یا خشونت ها و تعرضات جنسی می شوند. اما، برخلاف تصورات رایج غالب تجاوزها و خشونت های جنسی علیه زنان نه در محیط کار یا حوزۀ عمومی، بلکه در حریم خصوصی صورت می گیرد. سه چهارم تجاوزها و تعرضات جنسی در خانواده و توسط بستگان و همسران (یا همسران سابق) صورت می گیرد، یک چهارم آنها در حوزۀ عمومی و مابقی در عرصۀ کار و دانشگاه روی می دهد.

در دوران کودکی و نوجوانی زنان در چارچوب خانواده و یا در پیوند با بستگان و نزدیکان هدف خشونت های جنسی قرار می گیرند. برخی مطالعات نشان می دهند که عاملان این تعرضات (بین ٩٣ تا ٩٩ درصد) مردان هستند. با این حال، به سختی می توان برآوردی دقیق دربارۀ شمار تجاوزها در طول سال به دست داد.

اساس اولین تحقیق مهمی که در این باره در سال ۲۰۰۰ در فرانسه منتشر شد سالانه ٤۸ هزار زن (بین ٢۰ تا ۵٩ سال) قربانی تجاوز می شوند. پایۀ تحقیقی دیگر که شش سال بعد صورت گرفت سالانه بین ۵۰ تا ۱٢۰ هزار نفر در فرانسه قربانی تجاوز می گردند. با این حال، تنها ۱۰ درصد قربانیان تجاوز شکایتی تسلیم دادگاه می کنند و حدود ٣ درصد موارد به تشکیل پرونده در دادگاه می انجامد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید