فرانسه رویاروی چالش محلات و حومه‌های شهری

صدا ۰۶:۳۸
ژان-لویی بُرلو وزیر پیشین شهر نسبت به وضعیت شکننده و خطرناک محلات و حومه‌های شهری فرانسه طی گزارشی هشدار داده است.
ژان-لویی بُرلو وزیر پیشین شهر نسبت به وضعیت شکننده و خطرناک محلات و حومه‌های شهری فرانسه طی گزارشی هشدار داده است. AFP / Joël Saget

ژان-لویی بُرلو، وزیر پیشین شهر در فرانسه، پنجشنبه بیست و ششم آوریل، با تسلیم گزارشی به نخست وزیر این کشور، ادوار فیلیپ، شدیداً نسبت به سیاست های شهری این کشور و وضعیت صدها محلۀ محروم در حومه های شهرهای فرانسه  هشدار داد.

تبلیغ بازرگانی

او ضمن انتقاد از بی تحرکی نظام تکنوکراتیک فرانسه پیشنهادهای عاجلی ارایه کرده و گفته است که در صورت ادامۀ بی تحرکی حاضر خطر گسترش جریان ها و جنبش های قومی و حتا آپارتاید جنسیتی در محلات فقیرنشین  بسیار بالا خواهد بود.

از نظر انجمن های مدنی که در مناطق طرد شدۀ حومه های شهری فرانسه فعال هستند، گزارش ژان-لویی بُرلو و اجرای عملی پیشنهادات او آخرین اقبال برای خروج از وضعیت شکنندۀ محلات فقیرنشین به شمار می رود.

فیلیپ رییو، شهردار کمونیست یکی از مناطق "اسون" در حومۀ شهر پاریس که در تهیه گزارش ژان-لویی بُرلو نقش داشته گفته است :

 

حومۀ شهرهای فرانسه وضعیت شکننده ای دارند. نتایج بحران سال ٢٠٠٨ در این مناطق سنگین تر از دیگر نقاط فرانسه بوده اند. در حومۀ شهرهای فرانسه با معجون خطرناکی روبرو هستیم که اسلامگرایی رادیکال یکی از جلوه های آن و در عین حال یکی از جلوه های ناخوشی اجتماعی در فرانسۀ امروز است. در این مناطق انزوای اجتماعی و فقر واقعیت های مسلط هستند و ضروری است هر چه سریعتر میان حومه های فقیر شهرها و جمهوری فرانسه آشتی برقرار شود. تمام تلاش ها باید از این پس روی مدارس و آموزش حرفه ای، مبارزه با بیسوادی و صیانت از کودکان متمرکز شود و در عین حال سیاست بازسازی شهرها با قدرت به اجرا گذاشته شود. امروز امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه، همۀ مردم فرانسه، است – کارزار انتخاباتی به پایان رسیده  - بنابراین او باید به رنج های شهروندان مناطق فقیر روستایی و همچنین مناطق فقیر شهری گوش دهد.      

 

خود ژان-لویی بُرلو در آغاز گزارش اش تأکید کرده است که زمان اقدام و عمل کردن فرا رسیده است. او می گوید که دست کم ٦ میلیون فرانسوی در نوعی انزوای اجتماعی به سر می برند. شهرداران فرانسوی که در رویارویی مستقیم با وضعیت حاضر هستند شدیداً احساس خستگی می کنند.

وزیر پیشین شهر فرانسه گفته است که عامل اصلی این وضعیت، انزوای مجتمع های مسکونی است که هیچ کارکرد شهری ندارند و غالباً خارج از شهرها همچون زخمی التیام نیافته به حال خود رها شده اند.

این مجتمع ها که در فرصتی نسبتاً کوتاه برای اسکان کارگران مهاجر ساخته شدند، به سرعت به محل اسکان خانواده های مهاجر بدل گشتند بی آنکه امکانات ضروری برای جذب و ادغام آنان در جامعۀ فرانسه مهیا بوده باشد.

گزارش ژان-لویی بُرلو تصریح می کند با تعطیل شدن تدریجی کارخانه هایی که حول این مجتمع ها احداث شده بود، فقر و بیکاری بر این محلات مستولی شد. در نتیجۀ این فقر و بیکاری ۵٠٠ هزار جوان بیکار که نیمی از جمعیت جوان محلات محروم حومه شهرهای فرانسه را تشکیل می دهند دورنمای روشنی پیش روی خود نمی بینند.

ژان-لویی بُرلو گفته است که ۵٠٠ هزار جوان بین ۱٦ تا ۲۴ سال هیچ دورنمای روشن حرفه ای پیش روی خود ندارند و هیچ سخن و سخنرانی درمان مشکل اساسی آنان یعنی مسئلۀ اشتغال نیست. به گفتۀ ژان-لویی بُرلو نرخ بیکاری در محلات حومۀ شهرهای فرانسه سه برابر بیشتر از متوسط نرخ بیکاری در این کشور است. او از۱۵٠٠ محلۀ حومۀ شهرهای بزرگ فرانسه به عنوان مجمع الجزایر یاد کرده که جمعیت‌شان با جمعیت کل ده شهر نخست فرانسه برابری می کند.

وزیر پیشین شهر فرانسه در گزارش خود تصریح کرده است که اگر کشاورزان و برخی شهرهای فقیر و بخش مهمی از سرزمین های ماوراءبحار را به جمعیت این محلات اضافه کنیم، متوجه می شویم که جامعۀ امروز فرانسه روی هم با ۱٠ میلیون نفر محروم روبرو است که زندگی روزمره شان با معیارهای اصلی جامعۀ فرانسه، به ویژه شعار برابری، سازگاری ندارد.

ژان-لویی بُرلو تأکید کرده است که اعتماد این افراد به نظام موجود در فرانسه آسیب دیده است و ادامۀ این وضع امکانپذیر نیست، اگر فرانسه از ادغام این جمعیت مهم در مناسبات اجتماعی چشم پوشی کند.

به گفتۀ ژان-لویی بُرلو، در نتیجۀ وضعیت شکنندۀ حومه های شهری، پویش، رشد و قدرت جامعۀ فرانسه در معرض تهدید قرار گرفته است. وزیر پیشین شهر در فرانسه، معتقد است که حل مشکلات حومه های شهری فرانسه نیازمند یک کوشش ملی تحت هدایت رئیس جمهوری فرانسه به عنوان ضامن انسجام ملی در این کشور است.

وزیر پیشین شهر در فرانسه دولت را به تغییری رادیکال در اقدام های عملی اش فراخوانده و خواستار بازسازی فضای شهری محلات حومۀ شهرهای فرانسه، ساماندهی مدارس و ایجاد دانشگاه های تعلیم مدیران، ویژه محلات فقیرنشین شده به طوری که فرانسه بتواند، به گفتۀ او، از تمام استعدادهایش استفاده کند و مدیریت کشور فقط در انحصار نخبگان طبقات همیشگی باقی و محدود نماند.

ژان-لویی بُرلو گفته است که می توان فوراً طرح و پیشنهادهای او را به اجرا گذاشت و اجرای آنها پویش قدرتمندی را ایجاد خواهد کرد که به گمان بُرلو باید در زمینه های عدالت و امنیت، صیانت از کودکان، مبارزه با بیسوادی و آموزش های علمی و حرفه ای نوجوانان و جوانان هدایت شود. او از دولت خواسته است که پنج میلیارد یورو یعنی نیمی از درآمد حاصله از فروش سهام خود را در سال ٢٠۱٨ به سرمایه گذاری برای توسعه حومه های شهری فرانسه اختصاص دهد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید