دسترسی به محتوای اصلی
سیمای فرانسه

نابرابری در نظام آموزش ابتدایی فرانسه

صدا ۰۶:۵۱
کودکستانی در فرانسه
کودکستانی در فرانسه AFP PHOTO / ERIC CABANIS

سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی بیست وهفتمین گزارش سالانه اش را منتشر کرد که به مسئلۀ آموزش اختصاص دارد. این گزارش پانصد صفحه ای با آمار و ارقام وضعیت نظام‌های آموزشی ۳۶ کشور عضو این سازمان به اضافۀ آفریقای جنوبی، عربستان، آرژانتین، برزیل، چین، کلمبیا، کوستاریکا، روسیه، هند و اندونزی را بررسی و با یکدیگر مقایسه می کند.

تبلیغ بازرگانی

"اریک شربونیه" که پژوهش مربوط به نظام آموزشی فرانسه را در این گزارش تهیه کرده، گفته است که تاکنون آلمان و فرانسه به نظام‌های آموزشی خود بسیار می بالیدند، اما، مطالعات تطبیقی که از سال ٢۰۰۰ صورت گرفته و منتشر شده و بعضاً مورد استناد گزارش سالانۀ سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی بوده حاکی از آن است که بالعکس نظام های آموزشی این دو کشور پیشرفته در مقایسه مثلاً با فنلاند، بریتانیا و استونی بسیار ناعادلانه هستند.

"اریک شربونیه" افزوده است : در حالی که آلمان به سرعت برای رفع این نابرابری ها اقدام های فوری و مهمی را به اجرا گذاشته، دولت فرانسه در آغاز روش به کار گرفته شده در مطالعات صورت گرفته توسط سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد و سپس از ده سال پیش به این سو اقدام هایی را جهت رفع برخی کمبودها و نقائص در دستور کار خود قرار داده است.

به گمان "اریک شربونیه" نخستین دادۀ آماری که از نابرابری در نظام آموزشی فرانسه حکایت می کند، عبارت از این است که بودجۀ دانش آموزان دورۀ ابتدایی در فرانسه ۱۵ درصد کمتر از دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی است، هر چند بودجۀ کل آموزش و پرورش فرانسه به ۱۵٠ میلیارد یورو در سال بالغ می شود.

با این حال، پژوهشگر فرانسوی تأکید می کند که بودجۀ دورۀ متوسطۀ مدارس فرانسه ۳۵ درصد بیش از سایر کشورهای عضو این سازمان است. او می گوید : سال هاست که در این آمار تغییری صورت نگرفته، هر چند  در این مدت حکومت های متعددی در فرانسه روی کار آمده اند و همگی نیز بر ضرورت حمایت بیشتر از دورۀ ابتدایی در نظام آموزشی تأکید نموده اند.  

خود سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی در آخرین گزارش سالانه اش با استناد به مطالعات صورت گرفته تصریح کرده است که کلیه پژوهش ها نشان می دهند که از میان بردن نابرابری در نظام آموزشی باید از نخستین سال های مقطع ابتدایی آغاز شود. در زمینۀ آموزش ابتدایی فرانسه از بسیاری جهات سرآمد کشورهای پیشرفته به شمار می رود.

در فرانسه تقریباً ۱۰۰ درصد کودکان از سن سه سالگی وارد نظام آموزشی می شوند، در حالی که تنها ۷٦ درصد کودکان دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی  از سه سالگی در نظام آموزشی ادغام می‌گردند.

سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی در گزارش خودتصریح می کند : هر چند آموزش اجباری از سه سالگی پیشرفتی مهم به شمار می رود، اما، در این زمینه فرانسه با کمبودهای مهمی روبرو است. مهمترین آنها شمار بالای دانش آموزان به نسبت تعداد معلمان است : در کودکستان های فرانسه به طور متوسط هر آموزگار آموزش ٢۳ کودک را برعهده دارد. در دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی  در ازای ۱۵ کودک یک آموزگار وجود دارد. این تفاوت مهم نمی تواند به کاهش کیفیت آموزش در دورۀ کودکستان منجر نشود و این خود یکی از دلایل نابرابری در نظام آموزشی فرانسه به شمار می رود.

یکی دیگر ازدلایل نابرابری در نظام آموزشی فرانسه پایین بودن دستمزد آموزگاران و همچنین مدیران مدارس در مقطع ابتدایی است. در دورۀ ابتدایی مدیران مدارس تنها ۷ درصد بیش از آموزگاران دستمزد دریافت می کنند، در حالی که در دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی مدیران مدارس به طور متوسط ٤٠ درصد بیش از آموزگاران حقوق می گیرند. همین اختلاف در خصوص دستمزد مدیران دبیرستان ها در فرانسه در قیاس با دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی صادق است به ویژه اینکه عمدۀ مسئولیت مدیران مدارس فرانسه به امور انضباطی و بودجۀ سالانه خلاصه می شود.

بر اساس شاخص های سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی معلمان فرانسوی همچنین کمتر از متوسط آموزگاران کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا دستمزد می گیرند. دولت فرانسه با چنین ادعایی مخالف است و می گوید : دستمزد آموزگاران فرانسوی کمتر از متوسط دستمزد آموزگاران اروپایی نیست. به گفتۀ مقامات فرانسه، دستمزد معلمان این کشور در آغاز فعالیت حرفه ای شان معادل متوسط دستمزد آموزگاران کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا است.

دولت فرانسه با استناد به گزارش سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی تصریح می کند که دستمزد یک معلم فرانسوی در آغاز فعالیت حرفه ای اش معادل ٢۹۵۱٦ دلار در سال است، در حالی که متوسط دستمزد سالانۀ آموزگاران کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی به ۳٠٢٢٩ دلار می رسد.

خود گزارش سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی می گوید می کند که هر معلم فرانسوی سالانه ۱٦٠۷ ساعت کار می کند، در حالی که معلمان دیگر کشورهای عضو این سازمان سالانه بین ۱٦٢٠ و ۱٦٤٢ ساعت کار می کنند.            

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.