بررسی روابط ایران و فرانسه از گذر سفرنامه‌های ایرانی و فرانسوی

صدا ۱۰:۱۴
صفورا ترک‌ لادانی، نویسنده کتاب "L'histoire des relations entre l'Iran et la France, du Moyen-Âge à nos jours"، استاد گروه فرانسه در دانشگاه اصفهان می‌باشد.
صفورا ترک‌ لادانی، نویسنده کتاب "L'histoire des relations entre l'Iran et la France, du Moyen-Âge à nos jours"، استاد گروه فرانسه در دانشگاه اصفهان می‌باشد. HARMATTAN
تبلیغ بازرگانی

کتاب "تاریخ روابط میان ایران و فرانسه؛ از سده‌های میانه تا عصر حاضر"، نوشته "صفورا ترک‌ لادانی"، به تازگی از سوی "لارماتان" در پاریس منتشر شده است.

خانم ترک لادانی در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه، در پاسخ به سوالات مصطفی خلجی، درباره انگیزه نگارش این کتاب و همچنین منابع مورد استفاده خود برای نگارش آن می‌گوید.
همچنین این پژوهشگر با اشاره به فراز و نشیب روابط میان ایران و فرانسه، سفرنامه‌هایی که فرانسوی‌ها و ایرانی‌ها در این زمینه نوشته‌اند را در دوره‌های مختلف بررسی می‌کند.

L'histoire des relations entre l'Iran et la France, du Moyen-Âge à nos jours *

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید