دسترسی به محتوای اصلی
زمینه‌ها و دیدگاه‌ها

"اتاق‌های فکر" چه می‌کنند؟ به مناسبت چهل سالگی "ایفری"، نخستین اتاق فکر فرانسوی

صدا ۱۷:۱۳
IFRI
IFRI DR

در بارۀ "اتاق فکر" یا "اندیشکده"ها (معادل عبارت آمریکایی "Think Tank") افکار و تصورات غریبی رواج دارد. فعالیت این نوع نهادها را "پشت‌پرده" یا محرمانه می‌دانند و در اکثر موارد چنین فرض می‌شود که اتاق فکرها مستقیماً با دولت‌ها یا با برخی سازمان‌های مخفی در ارتباط‌ند...

تبلیغ بازرگانی

در فرانسه، نخستین اتاق فکر از نظر قدمت، "انستیتوی فرانسوی روابط بین‌الملل" (Institut Français des Relations Internationales) است که معمولاً به اختصار، "ایفری" (IFRI) نامیده می‌شود. با اینحال این سازمان فرانسوی فقط چهل سال دارد و در مقایسه با همتایان انگلیسی یا آمریکایی خود بسیار جوان محسوب می‌شود.

به مناسبت چهل سالگی "ایفری"، رادیو بین‌المللی فرانسه با دو تن از مسئولان این نهاد و همچنین با یک استاد دانشگاه، در بارۀ نقش و عملکرد اتاق‌های فکر گفتگو کرده است.

به گفتۀ این کارشناسان، اتاق‌های فکر آنگلوساکسون با نهادهای فرانسوی بسیار تفاوت دارد. به عنوان مثال اکثر اتاق‌های فکر آمریکایی علناً به یکی از دو حزب اصلی – جمهوری‌خواه یا دموکرات – وابستگی یا حداقل تعلق خاطر دارند. در حالی که به گفتۀ مشاور "ایفری"، این سازمان فرانسوی هیچگاه به یک جناح خاص سیاسی وابسته نبوده اما در عین حال همیشه به دولت فرانسه مشاوره داده یا توصیه‌هایی کرده است.

مشروح گفتگو با سه کارشناس فرانسوی را در فایل صوتی گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.