آلبر کامو و معشوقه‌اش، یک شب در تهران

صدا ۱۱:۰۰
آلبر کامو و ماریا کاسارس
آلبر کامو و ماریا کاسارس DR

به تازگی در تهران، مراسمی با عنوان «شب آلبر کامو» به مناسبت انتشار ترجمه فارسی نامه‌های آلبر کامو به معشوقه‌اش، ماریا کاسارس، از سوی نشریه بخارا و با حضور سفیر فرانسه در ایران برگزار شد.

تبلیغ بازرگانی

نسرین خطاط، استاد پیشین ادبیات فرانسه و مینو مشیری، مترجم، از سخنرانان این مراسم بودند. خطاط درباره نقد ادبی و آثار کامو سخن گفت و مشیری نیز ترجمه خود را از مقاله‌ آلبر کامو با عنوان «در باب رسالت هنرمند» قرائت کرد.

شرکت کنندگان در شب آلبر کامو در تهران
شرکت کنندگان در شب آلبر کامو در تهران DR

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید