خبر-نوشتاری

پیامدهای خانه‌نشینی: اکثر فرانسوی‌ها چاق‌تر شده‌اند

بر اساس ارزیابی‌ موسسۀ «ایفوپ» اکثر فرانسوی‌ها به سبب خانه نشینی اجباری در پی برقراری قرانطینه در کشور به طور متوسط ٢٫۵ کیلوگرم وزن اضافه کرده‌اند.
بر اساس ارزیابی‌ موسسۀ «ایفوپ» اکثر فرانسوی‌ها به سبب خانه نشینی اجباری در پی برقراری قرانطینه در کشور به طور متوسط ٢٫۵ کیلوگرم وزن اضافه کرده‌اند. AFP/ PAUL ELLIS

طی کمتر از دو ماه خانه‌نشینی اجباری، وزن اکثر فرانسوی‌ها بیشتر شده است. این وزن اضافی به طور متوسط ٢٫۵ کیلوگرم ارزیابی شده است. کمتر شدن فعالیت بدنی و خورد و خوراک اضافه بر برنامۀ معمول، دلایل اصلی چاق شدن فرانسوی‌هاست.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس نظرسنجی‌هایی که به سفارش یک سایت تخصصی تغذیه (Darwin Nutrition) انجام گرفته و نتایج آن در روز چهارشنبه ۶ مه منتشر شد، ۵٧ درصد فرانسوی‌ها در دورۀ خانه‌نشینی چاق‌تر شده‌اند.

در فرانسه، محدودیت‌های ناشی از شیوع اپیدمی کووید ١٩ و خانه‌نشینی از روز ١٧ مارس/٢٧ اسفند ٩٨ شروع شد. بر اساس مطالعات اخیر، زنان (۵٨%) کمی بیشتر از مردان (۵۶%) دچار عارضۀ اضافه وزن شده‌اند. اما مردها به طور متوسط ٢٫٧ کیلو و زنان ٢٫٣ کیلوگرم چاق شده‌اند.

افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند و همچنین کسانی که سطح تحصیلات‌شان پایین‌تر است، بیشتر اضافه وزن گرفته‌اند. مطالعات و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مجرد‌ها کمتر از افرادی که با همسر و فرزند زندگی می‌کنند، دچار این پدیدۀ ناگهانی شده‌اند. این مطالعات یک دورۀ تقریباً پنجاه روزه را در بر می‌گیرد.

علاوه بر مسئلۀ چاقی، ۴٢ درصد از افرادی که مورد پرسش قرار گرفته گفته‌اند که با همسران‌شان در بارۀ تهیۀ غذا و مسئولیت‌های مربوط به آن "جرّ و بحث‌های تند و تنش" داشته‌اند. در اکثر زوج‌های فرانسوی زنان مسئولیت آشپزی و تهیۀ غذا را به عهده دارند. در دورۀ خانه‌نشینی، فقط ٢١ درصد از مردان متأهل مسئولیت بیشتری در تدارک غذاها به عهده گرفته‌اند.

یکی دیگر از تغییراتی که در عادات غذایی فرانسویان مشاهده می‌شود، افزایش شمار کسانی است که قبل از ناهار یا شام، نوشابه‌های الکلی یا غیرالکلی (به عنوان "اشتهاآور") می‌نوشند. طبعاً همراه با این نوع نوشابه‌ها مصرف "تنقلات" نیز بیشتر شده که این خود در ایجاد اضافه وزن عامل مؤثری است.

با اینحال، بیش از ۵۶ درصد از کسانی که مورد سؤال قرار گرفته می‌گویند که با آغاز خانه‌نشینی تصمیم گرفته‌اند که از این پس تغذیۀ سالم‌تری داشته باشند. اما در عمل، فقط ١٨ درصد از این افراد، یک رژیم غذایی را واقعاً رعایت کرده‌اند.

این نظرسنجی‌ها که اجرای آن به عهدۀ سازمان سنجش "ایفوپ" (IFOP) بوده، تماماً از راه دور و از طریق اینترنت انجام گرفته است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید