دسترسی به محتوای اصلی

نخستین مرحلۀ "بازگشایی" در فرانسه: دولت به مسئولیت فردی شهروندان اتکاء دارد

بعد از نزدیک به دو ماه خانه‌نشینی و محدودیت فعالیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای که به دلیل اپیدمی کووید ١٩ به مردم تحمیل شد، فرانسوی‌ها از – دوشنبه ١١ مه – هم‌زمان با چند کشور اروپایی، یک گام به سوی زندگی عادی برخواهند داشت.
بعد از نزدیک به دو ماه خانه‌نشینی و محدودیت فعالیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای که به دلیل اپیدمی کووید ١٩ به مردم تحمیل شد، فرانسوی‌ها از – دوشنبه ١١ مه – هم‌زمان با چند کشور اروپایی، یک گام به سوی زندگی عادی برخواهند داشت. REUTERS/Benoit Tessier
متن توسط : ار.اف.ای
1 دقیقه

تبلیغ بازرگانی

روز یکشنبه ١٠ مه/٢١ اردیبهشت، کریستف کاستانر وزیر کشور فرانسه گفت که برای نخستین مرحلۀ "بازگشایی"، بر حس مسئولیت فردی مردم اتکا می‌کند.

بعد از نزدیک به دو ماه خانه‌نشینی و محدودیت فعالیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای که به دلیل اپیدمی کووید ١٩ به مردم تحمیل شد، فرانسوی‌ها از – دوشنبه ١١ مه – هم‌زمان با چند کشور اروپایی، یک گام به سوی زندگی عادی برخواهند داشت.

به این مناسبت کریستف کاستانر به رسانه‌ها گفت: "من روی هوش و درک فرانسوی‌ها حساب می‌کنم". او همچنین در مورد اعمال برخی محدودیت‌ها – مثل ممنوعیت سفر – گفت که به نیروهای انتظامی و به آگاهی و وجدان فردی شهروندان اعتماد دارد. وزیر کشور تأکید کرد که در اکثر موارد ممنوعیتی در کار نیست و خود مردم باید مراقب باشند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.