دسترسی به محتوای اصلی
چشم‌انداز روز

جلال ایجادی: پیروزی حزب «اروپا، اکولوژی، سبزها» در انتخابات شهرداری‌ها در فرانسه، بازتاب تمایل و گرایش عمیق زمانه است

صدا ۲۵:۰۳
جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی و پژوهشگر و کنشگر مدافع محیط زیست
جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی و پژوهشگر و کنشگر مدافع محیط زیست © DR
توسط : ار.اف.ای
۲۸ دقیقه

انتخابات انجمن های شهر و روستا در فرانسه که دور دوم آن روز یکشنبه ٢٨ ژوئن/ ٨ تیرماه برگزار شد، به پیروزی چشمگیر نامزدهای حزب «اروپا، اکولوژی، سبزها» انجامید و شهرهای پُراهمیتی چون مارسی و لیون دومین و سومین شهر فرانسه و نیز شهرهای بزرگ دیگری، از جمله بوردو، بزانسون، تور، پواتیه، استراسبورگ و البته گرونوبل در ادارۀ سبزها و متحدان آنان قرار گرفت.

تبلیغ بازرگانی

هر چند خانم «اَن ایدالگو»، شهردار کنونی پاریس در پایتخت پیروز شد و خانم «مارتین اوبری» برای چهارمین بار در لیل بر رقبای خود پیشی گرفت و حتی «ماتیو کِلَین» پس از ٧٣ سال حاکمیت بی چون و چرای راست میانه بر نانسی در شرق فرانسه، ادارۀ این شهر را بدست گرفت، حزب سوسیالیست نه تنها توفیق قابل توجهی دیگری بدست نیاورد، بلکه در بسیاری از شهرها ناگزیر به نیروی حمایت از دیگر احزاب چپ تبدیل شد. حزب راست سنتی «جمهوری خواهان» شماری از شهرهای خود را از دست داد و حزب امانوئل مکرون، «جمهوری به پیش» نیز با شکست سنگینی روبرو شد.

این نتایج حاصل چه تحولات و علل و عواملی است و آیا از گرایشی «گرانبار و جا افتاده» حکایت می‌کند یا نشان رویکردی موسمی و موردی است؟   

جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی و بویژه پژوهشگر و کنشگر مدافع محیط زیست در گفتگو با این رادیو نتایج این انتخابات را بازتاب «گرایشی عمیق» در جامعه می‌داند که بگفتۀ او پیش بینی دوام آن از حال ممکن نیست.

او پیروزی سبزها در انتخابات شهرداری‌ها را «مرحلۀ تازه‌ای در حیات سیاسی آنها در فرانسه» می‌داند و یادآوری می‌کند که هر چند سبزها از پنج دهۀ پیش فعالیت خویش را آغاز کردند، اما تنها در سی سال اخیر است که به عنوان نیروئی سیاسی به فضای عمومی پا گذاشتند و البته تا کنون هرگز به موفقیتی تا این حد گسترده دست نیافته بودند.

این پیروزی بگفتۀ او «بیان خواست‌های بیش از پیش مهمی است که جامعه در زمینۀ حفظ محیط زیست مطرح می‌کند» و از سوی دیگر جا افتادن بیش از پیشِ این نیروی سیاسی در دل جامعه است و از «بلوغ سیاسی آنان» حکایت دارد. او تاکید می‌کند که گرمایش زمین، آلودگی‌های گوناگون، تنزل کیفیت مواد غذائی و عوامل دیگر از این دست «گام به گام ذهنیت مردم فرانسه را برای پذیرش این گرایش آماده ساخته است».

جلال ایجادی تاکید می‌کند که تجربۀ تاریخی نشان داده است که زندگی همۀ احزاب و نیروهای سیاسی پست و بلند دارد اما امروز چالش‌های زمان ما و حتی چالش‌های تمدنی دوران ما حول «مسائل مربوط به محیط زیست» شکل می‌گیرد. او تاکید می‌کند که پیروزی حزب «اروپا، اکولوژی، سبزها» بازتاب تمایل زمانه و گرایش عمیق جامعه» است.

مشروح گفتگو با جلال ایجادی را با بارگیری فایل صوتی و یا بکار انداختن ابزار رایانه‌ای گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.