دسترسی به محتوای اصلی
چشم‌انداز روز

فریدون خاوند: تغییر نخست وزیر در فرانسه برای جهش و جان تازه بخشیدن به اقدامات دولت صورت گرفته است

صدا ۱۳:۲۷
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم پاریس
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم پاریس © ِDR
توسط : ار.اف.ای

ژان کَستِکس، نخست وزیر جدید فرانسه، ساعاتی پس از گزینش خود به این مقام کلید کاخ نخست وزیری را از ادوار فیلیپ دریافت داشت. نخست وزیر جدید آغاز کار خود را «مرحلۀ تازه‌ای» در رویاروئی با بحران برآمده از شیوع ویروس کرونا دانست و خواستار «تحول اولویت‌ها» و «سازگار کردن روش‌ها»  شد.

تبلیغ بازرگانی

ژان کَستِکس، نخست وزیر جدید فرانسه، روز جمعه سوم ژوئیه/ ١٣ تیرماه، هنگام انتقال قدرت از اقدامات نخست وزیر پیشین این کشور تمجید کرد و در سخنان خود گفت با تصمیم امانوئل مکرون «مرحلۀ تازه‌ای در دورۀ پنجساله [ریاست جمهوری] آغاز می‌شود؛ دوره‌ای که الزامات آن را شرایط تازه تحمیل می‌کند، شرایطی سنگین و دشوار [زیرا] بحران بهداشتی با کمال تاسف پایان نیافته و بحران اقتصادی و اجتماعی از حال مستقر شده است».

ژان کَستِکس با تاکید بر این شرایط گفت «اولویت‌ها باید تحول یابد، روش‌ها باید سازگار شود و ملت باید بیش از همیشه برای رویاروئی با بحرانی که مستقر می‌شود از خود همبستگی نشان دهد تا در پیگیری اصلاحاتی [که دولت پیشین آغاز کرد، کشور] بحران را قوی تر و همبسته‌ تر پشت سر گذارد».

هر چند از هفته‌ها پیش زمزمه‌هائی در بارۀ تغییر نخست وزیر و به تبع آن دولت بر سر زبان‌ها بود و روزنامه‌ها نیز در این زمینه تن به گمانه زنی‌های بسیار داده بودند، هیچکس از ژان کَستِکس برای احراز این مقام یاد نکرده بود.

بسیاری با اشاره به نتایج انتخابات اخیر شهرداری‌ها که شهرهای بزرگ بسیاری را به سبد احزاب سبز طرفدار محیط زیست انداخت، می‌پنداشتند که رئیس جمهوری ناگزیر گرایشی در این جهت به برنامه‌ها و بنابراین زنان و مردانی که باید آن را هدایت و اجرا کنند، خواهد داد. این چنین چشم‌ها بسوی نخست وزیری از این جناح می‌گشت. با این حال، بسیاری نیز اینک تاکید می‌کنند که هنوز اکثریت شهرهای این کشور شهرداران راست گرا دارند و در چشم‌انداز انتخابات ریاست جمهوری در سال ٢٠٢٠، گزینش ژان کَستِکس، که او نیز شهردار شهر کوچکی در جنوب غربی فرانسه است، با گرایش آراء عمومی شهروندان هماهنگی دارد.

فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، بر سنت جاری در جمهوری پنجم فرانسه تاکید می‌کند که در آن، به استثنای دورۀ پنجسالۀ ریاست جمهوری نیکلا سرکوزی، کلیۀ روسای جمهوری در نیمۀ راه برای جهش و نیرو بخشیدن به برنامه‌های خود، دست به تغییر هیئت دولت زده‌اند. او یادآوری می‌کند که فرانسویان و رقبای سیاسی از امانوئل مکرون همواره به عنوان رئیس جمهوری «شهرنشینان» و حتی «پاریسی‌ها» یاد کرده‌اند تا اینگونه او را از نگرانی‌های شهروندان ساکن شهرهای کوچک و بطور کلی قشر متوسط و آسیب پذیر نا آگاه و نسبت به نیازهای آنان بی‌اعتنا جلوه دهند. گزینش ژان کَستِکس که خود از شهری کوچک می‌آید، می‌تواند این تصور را بزداید.

مشروح این گفتگو را با بکار انداختن کمانگ رایانه‌ای بالا گوش کنید...

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.