خبر-نوشتاری

ژان کاستِکس نخست‌وزیر جدید فرانسه برنامه‌های دولت را برای خروج از بحران تشریح کرد

روز چهارشنبه ١۵ ژوئیه/٢۵ تیر، ژان کاستِکس که به تازگی به جای ادوارد فیلیپ کرسی صدارت را اشغال کرده، در مقابل نمایندگانی که همگی ماسک به چهره داشتند و همچنین در حضور اعضای کابینۀ خود، ابتدا اهداف کلی و درازمدت دولت را شرح داد و سپس برخی تصمیمات را برای خروج از بحران کرونا و ایجاد پویایی اجتماعی و اقتصادی با جزییات بیشتری ارائه کرد.
روز چهارشنبه ١۵ ژوئیه/٢۵ تیر، ژان کاستِکس که به تازگی به جای ادوارد فیلیپ کرسی صدارت را اشغال کرده، در مقابل نمایندگانی که همگی ماسک به چهره داشتند و همچنین در حضور اعضای کابینۀ خود، ابتدا اهداف کلی و درازمدت دولت را شرح داد و سپس برخی تصمیمات را برای خروج از بحران کرونا و ایجاد پویایی اجتماعی و اقتصادی با جزییات بیشتری ارائه کرد. REUTERS/Gonzalo Fuentes

یک روز بعد از سخنان رئیس جمهوری فرانسه در توجیه سیاست‌های کلی دولت، ژان کاستِکس نخست‌وزیر جدید در مجلس ملی حضور یافت و برنامه‌های دولتش را برای ماه‌های آینده تشریح کرد. او ایجاد همبستگی ملی و آشتی دادن قشرها و گروه‌های گوناگون جامعۀ فرانسوی را هدف غائی خود دانست و گفت که با هرنوع جدایی‌خواهی و از جمله با اسلام‌گرایی افراطی به شدت مقابله خواهد کرد. او به فرانسوی‌ها اطمینان داد که به رغم بحران اقتصادی، قصد افزایش مالیات‌ها را ندارد.

تبلیغ بازرگانی

روز چهارشنبه ١۵ ژوئیه/٢۵ تیر، ژان کاستِکس که به تازگی به جای ادوارد فیلیپ کرسی صدارت را اشغال کرده، در مقابل نمایندگانی که همگی ماسک به چهره داشتند و همچنین در حضور اعضای کابینۀ خود، ابتدا اهداف کلی و درازمدت دولت را شرح داد و سپس برخی تصمیمات را برای خروج از بحران کرونا و ایجاد پویایی اجتماعی و اقتصادی با جزییات بیشتری ارائه کرد.

کاستکس که در آغاز سخنرانی به تفصیل و تأکید از نخست‌وزیر قبلی، ادوارد فیلیپ تجلیل کرد، پیش از هرچیز موضوع اجباری شدن ماسک را پیش کشید. یک روز قبل، رئیس جمهوری امانوئل ماکرون "پیشنهاد" داده بود که ماسک در تمام اماکن عمومی بسته اجباری شود. کاستکس نیز گفت که تنها راه پیش‌گیری از موج دوبارۀ اپیدمی، تقویت احتیاط‌های بهداشتی است. او گفت که باید به هرترتیب از توسل به قرنطینۀ عمومی و خانه‌نشینی اجتناب کرد.

ژان کاستکس با تأکید بر عمق بحران اجتماعی و اقتصادی در فرانسه گفت که اپیدمی کووید١٩ ضعف‌ها را بیشتر نمایان کرد و نشان داد که ساختار دولت نیاز به اصلاح دارد. به گفتۀ او سیاست عدم تمرکز باید مورد تجدید نظر قرار گیرد تا تصمیم‌گیری در سطح محلی اهمیت بیشتری بیابد.

مبارزه با بیکاری: الویت مطلق

ژان کاستکس که چند بار "فرصت ۶٠٠ روزه"ی خود را برای اصلاحات گوشزد کرد در بارۀ "طرح صد میلیارد یورویی" که قبلاً از سوی رئیس جمهوری مطرح شده بود توضیحاتی کلی ارائه داد و از جمله گفت که ۴٠ میلیارد یورو به بخش صنایع تزریق خواهد شد و ٢٠ میلیارد یورو به محیط زیست اختصاص خواهد یافت. امانوئل ماکرون گفته بود که این طرح بزرگ که برای جان دادن به اقتصاد و فعالیت‌های اجتماعی منظور شده کمک‌های قابل توجهی را در عرصه‌های صنعت، محیط زیست، آموزش و پرورش و فرهنگ در بر می‌گیرد.

ژان کاستکس که دوازده روز قبل از سوی رئیس جمهوری به عنوان نخست‌وزیر برگزیده شد، سوابقی طولانی در مواجهه با معضلات اجتماعی و اقتصادی چه در سطح محلی و چه در سطح ملی دارد. آشنایی نزدیک او با مشکلات روزمرۀ مردم و کاردانی‌اش در این زمینه‌ها یکی از نکاتی است که ظاهراً در انتصابش مؤثر بوده است. او تا پایان دوره ریاست جمهوری امانوئل مکرون حدود ۶٠٠ روز وقت دارد.

از نظر نخست‌وزیر جدید، نخستین الویت دولت در شرایط کنونی و طی هجده ماه آینده تولید اشتغال و مبارزه با بیکاری است. نگرانی بزرگ مسئولان فرانسوی افزایش بیکاری به دلیل رکودی است که در پی بروز اپیدمی به وجود آمده. کاستکس گفت که اکثر شغل‌های دولتی آینده در شهرستان‌ها ایجاد خواهد شد.

کاستکس همچنین برخی کمک‌های دولتی به نظام درمانی یا سایر بخش‌ها را با ذکر جزییات و ارقام شرح داد.

مبارزه با اسلام‌گرایی افراطی

نخست‌وزیر فرانسه گفت که با هر نوع "اسلام‌گرایی رادیکال" مبارزه خواهد کرد. او گفت هر نوع خشونت که ارتباطی با رنگ پوست یا گرایش‌های جنسی یا نژاد و مذهب داشته باشد مطلقاً غیرقابل قبول است. او همچنین به شدت از گروه‌هایی که با توسل به خشونت برگزاری تظاهرات و راه‌پیمایی‌ها را مختل می‌کنند انتقاد کرد و گفت که با "خشونت روزمره" علیه مأموران پلیس یا آتش‌نشانی، یا خشونت مردان علیه همسران مبارزه خواهد کرد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید