خبر نوشتاری

وزیر آموزش و پرورش فرانسه تبانی چپ و اسلامگرایی در دانشگاه ها را ویرانگر خواند

ژان-میشل بلانکه، وزیر آموزش و پرورش فرانسه، امروز پنجشنبه بیست و دو اکتبر "چپگرایی اسلامی" یا "تبانی فکری" چپ و اسلامگرایی در دانشگاه های این کشور را "ویرانگر" خواند و با اشاره به نحوۀ قتل آموزگار فرانسوی، ساموئل پتی، به دست یک بنیادگرای مسلمان گفت که علاوه بر آموزش و پرورش، اینک کل جامعۀ فرانسه نیازمند جهشی بزرگ است.

ژان-میشل بلانکه وزیر آموزش و پرورش فرانسه. .
ژان-میشل بلانکه وزیر آموزش و پرورش فرانسه. . RFI
تبلیغ بازرگانی

وزیر آموزش و پرورش فرانسه تأکید کرد که جامعۀ فرانسه بیش از اندازه در مقابل جریانات فکری نفوذپذیر و بی حفاظ است و با اشاره به سندیکای دانشجویی "اونف" و اعضای حزب "فرانسه نافرمان" در دانشگاه های فرانسه گفت : آنچه "چپگرایی اسلامی" خوانده می شود ویرانی به بار آورده است.

وزیر آموزش و پرورش فرانسه گفت که قاتل ساموئل پتی در ارتکاب جنایت تنها نبوده است. او گفت : قاتل آموزگار فرانسوی از پشتیبانی و تبانی فکری کسانی برخوردار بوده که چنین خشونت افراطی را تبلیغ و توجیه و تشویق می کنند.

وزیر آموزش و پرورش فرانسه در جای دیگری از سخنانش اعتراف کرد که در نتیجۀ فشارهای برخی گروه ها در پاره ای از زمینه ها به ویژه فشار مردان علیه زنان و فشار نیروهای مذهبی علیه افراد غیرمذهبی، حفره ها و نقاط کوری در جمهوری فرانسه به وجود آمده است.

وی گفت : اینک تهدید اسلامگرایی فقط به آموزش و پرورش فرانسه محدود نمی شود و مقاومت قدرتمند، مستمر و روزمرۀ جمهوری علیه اسلامگرایی نیازمند تکان و جهشی همگانی در کلیت جامعۀ فرانسه و نه فقط آموزش و پرورش این کشور است.

قرار است در دوم نوامبر، با بازگشایی مدارس پس از تعطیلات پائیزی، به نشانۀ احترام به خاطرۀ دبیر به قتل رسیده، ساموئل پتی، به دست یک اسلامگرا تمام دانش آموزان و کادر آموزشی مدارس فرانسه یک دقیقه سکوت کنند و سپس ساعاتی به "آموزش اخلاقی و مدنی" اختصاص یابد.

وزیر آموزش و پرورش فرانسه از تمام نمایندگان این کشور خواست که در آن روز در کنار آموزگاران فرانسه باشند. او تأکید کرد : در دوم نوامبر "باید کلیت جامعۀ فرانسه حول نهاد مدرسه در این کشور متحد شود" تا "آموزگاران فرانسوی در شرایط کنونی احساس تنهایی نکنند."      

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید