خبر نوشتاری

فرانسه روند سبک کردن محدودیت‌ها و برداشتن قرنطینۀ کرونا را آغاز می‌کند

امانوئل مکرون در گفتگو با روزنامه‌های محلی فرانسه مراحل گوناگون بسوی لغو محدودیت‌های برقرار شده در مقابله با شیوع ویروس کرونا را تشریح کرد ـ ٢٩ آوریل ٢٠٢١
امانوئل مکرون در گفتگو با روزنامه‌های محلی فرانسه مراحل گوناگون بسوی لغو محدودیت‌های برقرار شده در مقابله با شیوع ویروس کرونا را تشریح کرد ـ ٢٩ آوریل ٢٠٢١ © leparisien

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، چنانکه وعده کرده بود، گاهنامۀ سبک کردنِ محدودیت‌های برقرار شده برای مقابله با شیوع ویروس کرونا را که باید اندک اندک به برداشتن قرنطینه بیانجامد، اعلام کرد. رویکرد رئیس جمهوری فرانسه بویژه با استقبال صاحبان کسب و کارهای بسته که اینک چشم‌انداز ازسرگیری فعالیت‌های خود را در برابر دارند روبرو شد. کادر درمانی اما با نگرانی و احتیاط بیشتر به این گشایش می‌نگرد.

تبلیغ بازرگانی

امانوئل مکرون در گفتگو با روزنامه‌های محلی فرانسه گام‌های آینده بسوی لغو محدودیت‌های برقرار شده در مقابله با شیوع ویروس کرونا را تشریح کرد و به این منظور چهار مرحلۀ پیاپی برشمرد. سبک کردن محدودیت‌ها بر اساس برنامۀ اعلام شده از دوشنبۀ آینده سوم ماه مه آغاز می‌شود و در پایان ماه ژوئن، دو ماه دیگر، به برداشتن تقریباً کلیۀ آنها منجر خواهد شد.

این چنین، در نخستین گام، از روز ٣ ماه مه، محدودیت رفت و آمد در فاصلۀ ١٠ کیلومتری محل سکونت لغو می‌شود و شاگردان راهنمائی و دبیرستان به کلاس درس باز می‌گردند. با این حال قانون منع رفت و آمد شبانه که از ساعت ١٩ آغاز می‌شود، در این مرحله تغییر نخواهد کرد.

مرحلۀ دوم از روز ١٩ ماه مه آغاز می‌شود. از این تاریخ، تراس‌ها و فضاهای سربازِ کافه‌ها و رستوران‌ها با محدودیت تنها شش نفر بر سر هر میز بازگشائی شده و کسب و کارها نیز با پروتکل‌های تازه فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. موزه ها، سینماها و تئاترها نیز در همین تاریخ بازگشائی خواهند شد. با این حال شمار افراد در اماکن بسته به ٨٠٠ نفر و در اماکن باز به ١٠٠٠ نفر محدود خواهد بود. ساعات منع رفت و آمد شبانه نیز کاهش یافته و تنها از ساعت ٢١ آغاز خواهد ‌شد. امانوئل مکرون با اشاره به برداشتن محدودیت‌ها، گفت که هدف «بازیافتن شیوۀ زندگی فرانسوی است» و تاکید کرد که با این حال «باید رفتاری ملاحظه کارانه و مسئولانه داشت».

امانوئل مکرون تاکید کرد که هر چند تصمیمات اعلام شده ملی و برای اجرا در سراسر کشور است، اما در صورتی که شرایط محلی ایجاب کند و در برخی مناطق چرخش ویروس کرونا بیش از حد تعیین شده باشد، محدودیت‌های متناسب برقرار خواهد شد. بگفتۀ امانوئل مکرون، در صورتیکه شمار موارد تازۀ ابتلا از ٤٠٠ تن در صدهزار نفر جمعیت فراتر رود و یا «بخش مراقبت‌های ویژۀ بیمارستان‌ها به حال اشباع در آید»، محدودیت‌ها بازخواهد گشت.

مرحلۀ سوم، چنانکه رئیس جمهوری فرانسه اعلام داشت در روز ٩ ژوئن با به تاخیر انداختن ساعت منع رفت و آمد به ٢٣ آغاز خواهد شد. از این تاریخ به بعد کافه‌ها و رستوران‌ها فضای داخلی و سر بستۀ خود را نیز خواهند گشود، اما محدودیت تنها شش نفر بر سر هر میز همچنان برقرار خواهد ماند. از همین تاریخ سالن‌های ورزشی نیز درهای خود را خواهند گشود و الزامات در زمینۀ دورکاری نیز سبک تر خواهد شد.

گام آخر روز ٣٠ ژوئن در آستانۀ تعطیلات تابستانی با پایان دادن به منع رفت و آمد شبانه برداشته خواهد شد و ممنوعیت برپائی گردهمائی‌ها با شرکت بیش از ١٠٠٠ نفر نیز با ارائۀ «گواهی بهداشتی» لغو خواهد گردید. امانوئل مکرون تاکید کرد که این «گواهینامه» هرگز نباید میان شهروندان نابرابری ایجاد کند و یا ارائۀ آن شرط ورود به رستوران و سینما و تئاتر گردد. اما، بگفتۀ او، عدم بهره گرفتن از چنین ابزاری در برپائی «تجمعات بزرگ» نابخردانه خواهد بود.

صاحبان و مدیران کافه‌ها و رستوران‌ها از اعلام تاریخ از سرگیری فعالیت‌ها ابراز خرسندی کرده و در همان حال نگرانی خود را از ناروشن بودن پروتکل‌های تازه پنهان نساختند.

در همین حال فدراسیون بیمارستان‌های فرانسه نسبت به «شتاب در بازگشائی‌ها» هشدار داد و خواستار تاکید بر رعایت محدودیت‌های بهداشتی و اجتماعی شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید