دسترسی به محتوای اصلی
فرانسه/سندیکالیسم

فرانسوا شِرِک از چهره های معروف سندیکایی در فرانسه درگذشت

فرانسوا شِرِک، رئیس پیشین سندیکای CFDT
فرانسوا شِرِک، رئیس پیشین سندیکای CFDT DR

فرانسوا شِرِک، رئیس پیشین سندیکای CFDT یا کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار و از چهره های معروف سندیکایی در فرانسه روز دوشنبه ۲ ژانویه در گذشت.

تبلیغ بازرگانی

به گفته خانواده این سندیکالیست، وی از مدتی از بیماری رنج می برد و تحت شیمی درمانی قرار داشت.

فرانسوا که هنگام مرگ شصت ساله بود، در ماه ژوئن ۲۰۱۶ به علت بیماری از ریاست آژانس خدمت اجتماعی فرانسه کناره گیری کرده بود.

او بین سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۲ رهبری سندیکای کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار را به عهده داشت و به دلیل تمایل برای توافق با حکومت های وقت، از سوی سندیکاهای رادیکال تر مورد انتقاد قرار داشت. خود او در سال ۲۰۰۵ در کتابی خود را یک سندیکالیست «اصلاح طلب اما ناصبور» توصیف کرده بود.

در سال ۲۰۰۳ تصمیم او برای امضای توافق اصلاحات در سیستم بازنشستگی در فرانسه به بحران درونی در سندیکای کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار دامن زد و موجب شد بسیاری از اعضا، این سندیکا را ترک کنند.

استفان لوفول، سخنگوی دولت فرانسه و وزیر کشاورزی، فرانسوا شِرِک را «مردی صادق و عیمقا انسان گرا » خواند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.