فرانسه/ بریتانیا/ اتحادیه اروپا

فرانسوا هولاند اتحادیۀ اروپا را به انجام اصلاحات گسترده فراخواند

فرانسوا هولاند اتحادیۀ اروپا را به انجام اصلاحات گسترده فرا خواند
فرانسوا هولاند اتحادیۀ اروپا را به انجام اصلاحات گسترده فرا خواند REUTERS/Stephane Mahe

فرانسوا هولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز جمعه ٢٤ ژوئن/ ٤ تیر، در پی اعلام نتایج همه پرسی در بریتانیا مبنی بر خروج این کشور از اتحادیۀ اروپا، خواستار انجام اصلاحات عمیق در نهادهای اروپائی شد. رئیس جمهوری فرانسه که در پایان یک جلسۀ اضطراری ویژه در کاخ الیزه سخن می گفت، بر نقش اساسی کشور خود در بازسازی و تحکیم نهادهای اروپائی تأکید کرد و در همان حال نسبت به مطالباتی مشابه آنچه در بریتانیا انجام گرفت هشدار داد.

تبلیغ بازرگانی

فرانسوا هولاند گفت: «نتیجۀ همه پرسی در بریتانیا، اتحادیۀ اروپا را با چالش دشواری روبرو می کند. این اتحادیۀ در شرایط کنونی باید استحکام و قدرت خود را نشان دهد و به این منظور باید برای مخاطرات اقتصادی و مالی حاصل از خروج بریتانیا پاسخ های درخور بیابد».

رئیس جمهوری فرانسه افزود: «تدبیراتی از حال اندیشیده شده است و من در اثربخشی آنها تردیدی ندارم. در برابر افراط گرائی و عوام فریبی، خطرات گسترده و فراوانی وجود دارد. خراب کردن همواره کمتر از ساختن وقت می‌طلبد. فرانسه، کشور بنیانگذار اروپا چنین کوششی را نمی‌پذیرد».

فرانسوا هولاند اذعان کرد که اتحادیۀ اروپا نیازمند تجدید نظر در نهادهای خویش است. بگفتۀ او «یک جهش تازه لازم است. اروپا برای پیش رفتن نمی ‌واند همچون پیش عمل کند. شهروندان از اتحادیۀ اروپا انتظار دارند ارزش‌های خویش را مورد تأکید قراردهد؛ ارزش‌های آزادی، بردباری و صلح».

فرانسوا هولاند وعده داد که کشور او «ابتکار عمل را در دست خواهد گرفت و اروپا را بسوی توجه به مسائل اساسی هدایت خواهد کرد. امنیت و دفاع از قارۀ اروپا برای محافظت مرزها و تضمین صلح در برابر تهدیدات موجود، یکسان‌سازی قوانین مالیاتی و اجتماعی برای اعطای ضمانت‌های لازم به شهروندان و بالاخره تحکیم منطقۀ یورو و تقویت مدیریت مردم سالار آن».

سخنان رئیس جمهوری فرانسه از نگرانی این کشور و فراتر از آن نگرانی رهبران اروپا پرده برمی‌دارد. برآمدن و رشد جنبش‌های عوام فریب در اروپا می تواند ساختار اتحادیه و حتی وجود آن را مورد تهدید قرار دهد. از همین رو فرانسوا هولاند بر تاریخی بودن شرایط کنونی برای اروپا تأکید کرد و نسبت به تصمیماتی که کشورهای عضو می‌توانند اتخاذ کنند هشدار داد. وی گفت: «امروز تاریخ بر درب خانۀ ما می کوبد. راهی که در برابر ما قرار دارد یا تضعیف و تحلیل اروپا به بهای سر در گریبان فرو بردن و به گوشه‌گیری پناه آوردن است و یا تأکید دوباره بر ضرورت وجود او همراه با اصلاحات و تجدیدنظرهای ژرف و گسترده. من از هیچ کوششی برای آنکه راه برگزیده اصلاحات باشد و نه گوشه‌گیری دریغ نخواهم کرد».

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید