فرانسه/بین‌المللی

فرانسوا هولاند: بنام عدالت میان ساکنان زمین باید مسئولیت خود را در بارۀ تغییرات آب و هوا بپذیریم

فرانسوا هولاند، رییس جمهوری فرانسه در مراسم گشایش کنفرانس جهانی در بارۀ تغییرات آب و هوا
فرانسوا هولاند، رییس جمهوری فرانسه در مراسم گشایش کنفرانس جهانی در بارۀ تغییرات آب و هوا REUTERS/Stephane Mahe

رئیس جمهوری فرانسه، فرانسوا هولاند، امروز در مراسم گشایش کنفرانس جهانی در بارۀ تغییرات آب و هوا از یکسو نسبت به خطرات پیش رو هشدار داد و از سوی دیگر کلیۀ کشورهای شرکت کننده را به پذیرش مسئولیت های خود در این زمینه فرا خواند.

تبلیغ بازرگانی

فرانسوا هولاند گفت : "سالی را که پشت سر گذاشتیم، سال همۀ رکوردها بود: رکورد گرمای هوا، رکورد تولید گاز کربنیک، رکورد رویدادهای فوق العادۀ مربوط به تغییرات آب و هوائی نظیر خشکسالی، سیل، طوفان، آب شدن یخ ها، بالا آمدن آب دریاها و اسیدی شدن آب اقیانوس ها".

بگفتۀ او "میلیون ها نفر در جهان قربانیان این حوادث اند و خسارات حاصل از آنها به میلیاردها سر می زند.
هیچ کشوری، هیچ منطقه ای از اثرات تغییرات آب و هوا در امان نیست".

رئیس جمهوری فرانسه پرسید: "چگونه می توان پذیرفت که کشورهای فقیر که کمتر از دیگران گازهای گلخانه ای تولید می کنند و بسیار آسیب پذیرند، بیش از دیگران قربانی گرمایش زمین و اثرات آن شوند؟"

فرانسوا هولاند همگان را به بر قراری عدالت میان ساکنان کرۀ زمین در زمینۀ اثرات تغییرات آب و هوا فراخواند و گفت: "من امروز در برابر شما به نام عدالتی سخن می گویم که اساس آن آب و هواست. به نام این عدالت، عدالت اقلیمی است که ما باید عمل کنیم".

رئیس جمهوری فرانسه با جلب توجۀ شرکت کنندگان به موقعیت جزایری که بر اثر تغییرات آب و هوائی در خطر نابودی قرار دارند خواستار توافقی شد که جهانشمول، متناسب و اجباری باشد.

وی گفت: "من به جزایری می اندیشم که در کوتاه مدت می توانند بکلی و به سادگی نابود شده، از میان بروند. می خواهم اینجا سخنگوی آنان باشم، زیرا تنوّع زیستی و تنوّع بر روی سیارۀ ماست که در خطر نابودی قرار دارد.

رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرد که: "توافق باید جهانشمول، متناسب و اجباری باشد. کشورهای پیشرفته باید مسئولیت تاریخی خویش را بپذیرند زیرا بیشترین گازهای گلخانه ای را طی سالهای دراز آنها تولید کرده اند. کشورهای نو ظهور اقتصادی باید روند تبدّل منابع انرژی خود را سرعت بخشند، کشور های در حال توسعه باید در انطباق خود با اثرات تغییرات آب و هوائی مورد همراهی و حمایت قرار گیرند. از همین روست که باید منابع مالی لازم را برای انتقال تکنولوژی به این کشورها تامین کرد".

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید