افغانستان / انتخابات

فرمان حامد کرزی، مبنی بر اتمام پروسیجر انتخابات

حامد کرزی با صدور یک فرمان، از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواسته است تا به مشاجرات طولانی در مورد نتایج انتخابات، پایان بخشد. ولی در این فرمان مشخص نشده است که این پایان بخشیدن، آیا باید بر اساس تصامیم دادگاه اختصاصی باشد یا بر اساس تصامیم خود کمیسیون.

تبلیغ بازرگانی

در حالیکه از آغاز کار دور جدید پارلمان افغانستان تقریباً یک سال میگذرد، به دلیل مخالفت رئیس جمهورو ایجاد دادگاه اختصاصی، هنوز هم تصمیم نهایی در مورد اینکه چه کسانی عضو این پارلمان استند یا نیستند، گرفته نشده است.

برای بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با اسحاق فرجام، مفسر مسایل سیاسی

گفتگو با اسحاق فرجام، مفسر مسایل سیاسی

آقای اسحاق فرجام که خودش هم یکی از کاندیدا های این انتخابات بود، میگوید که کمیسیون انتخابات هم یکی از ارگانهای اجرائیۀ کشور است و چون حامد کرزی در رأس قوۀ اجرائیه قرار دارد، این کمیسیون هم، با وجود اینکه بنام کمیسیون مستقل یاد میشود، در عمل، باید تحت فرمان رئیس جمهور باشد.

در مورد اینکه تصمیم نهایی متعلق به کدام نهاد است، آقای فرجاد میگوید که چندی قبل، در این مورداجلاسی صورت گرفت میان رئیس جمهور، تعدادی از وکلا و تعدادی از علمای اسلامی. این اجلاس به دلیل پیچیده بودن ساختار قدرت در افغانستان، به نتیجه ای نرسید. علاوه بر این مشکل داخلی، رئیس جمهور در مورد مسئلۀ انتخابات، زیر فشار های خارجی هم قرار دارد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید