دسترسی به محتوای اصلی
کتاب‌ها و اندیشه‌ها

نشریات ادبی خارج از ایران (۸): کم‌توجهی دانشگاه‌های فرانسه به پژوهش ادبی درباره ایران؛ گفت‌وگو با علی شریعت کاشانی

صدا ۱۶:۱۱
علی شریعت کاشانی
علی شریعت کاشانی DR

گفت‌وگو از مصطفی خلجی

تبلیغ بازرگانی

نشریه "کارنامه" که حدود ۲۴ سال پیش در پاریس کار خود را آغاز کرد، سالها با مقالاتی از چهره‌های مهم ادبی و همچنین استادان دانشگاه به دو زبان فارسی و فرانسه منتشر می‌شد.

شماره اول نشریه "کارنامه"
شماره اول نشریه "کارنامه" DR

علی شریعت کاشانی، که مدیریت این نشریه را بر عهده داشت، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه درباره چگونگی آغاز این نشریه توضیح می‌دهد.

آقای شریعت کاشانی می‌گوید که تأسیس یک انجمن ادبی در پاریس، مقدمه‌ای بر انتشار نشریه کارنامه بود.

بر اساس آنچه علی شریعت کاشانی، در پیشگفتار اولین شماره کارنامه نوشت، انتشار این نشریه در شرایطی صورت گرفت که تدریس زبان فارسی در مراکز علمی فرانسه در سطح پائینی بود و پژوهش‌های درخوری در زمینه شعر و ادب فارسی در این کشور انجام نمی‌شد.

شریعت کاشانی در گفت‌وگو با رادیو بین‌المللی فرانسه تأکید می‌کند که کارنامه نشریه‌ای نیمه آکادمیک بود که به نحله فکری خاصی تعلق نداشت.

با این حال، کارنامه با وجود کیفیت بالای ادبی، به سرنوشت دیگر نشریات خارج از کشور دچار و پس از مدتی متوقف شد.

شریعت کاشانی می‌گوید که توقف انتشار این نشریه به علت مشکلات مالی نبود، بلکه مشکل اصلی، بحران مخاطب بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.