نوروز در شعر فارسی؛ گفت‌وگو با احمد کریمی حکاک

صدا ۱۱:۴۷
احمد کریمی حکاک
احمد کریمی حکاک DR

رابطه‌ای کهن میان نوروز و شعر فارسی برقرار است.

تبلیغ بازرگانی

احمد کریمی حکاک، پژوهشگر و استاد ادبیات فارسی در آمریکا، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه درباره این رابطه توضیح می‌دهد و بر برداشت‌های متنوع شاعران ایرانی از نوروز در شعرشان تأکید می‌کند.

آقای کریمی حکاک همچنین به مضمون نوروز در شعر معاصر فارسی نیز می‌پردازد و درباره چهار دهه اخیر می‌گوید که عدم هماهنگی میان طبیعت و جامعه منجر به پیدایش نوع خاصی از شعر نوروز شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید