دسترسی به محتوای اصلی
کتاب‌ها و اندیشه‌ها

دگرباشان جنسی در ادبیات تبعید ایران؛ گفت‌وگو با اسد سیف

صدا ۱۲:۳۴
اسد سیف
اسد سیف DR

مصطفی خلجی

تبلیغ بازرگانی

کتاب «دگرباشان جنسی در ادبیات تبعید ایران» نوشته اسد سیف، از سوی نشر مهری در لندن منتشر شده است.

کتاب دگرباشان جنسی در ادبیات تبعید ایران
کتاب دگرباشان جنسی در ادبیات تبعید ایران DR

نویسنده در ابتدای کتاب نوشته که این کتاب قرار بود فصلی از کتاب «زندگی در ادبیات داستانی ایران در تبعید» باشد که به چند علت به صورت کتابی مستقل منتشر شده است.

حجم زیاد تولیدات ادبی دگرباشان جنسی ایران، دفاع ویژه از این اقلیت جنسیتی و وجود پیشینه فرهنگ همجنسگرایی در ایران، از دلایل انتشار این کتاب به صورت مستقل است.

نویسنده تلاش کرده با نگاهی به گذشته همجنسگرایی در فرهنگ ایران، به بازتاب آن در ادبیات بپردازد. همچنین نگاه جامعه به این نوع از ادبیات را بررسی کند.

کتاب «دگرباشان جنسی در ادبیات تبعید ایران» اولین کتاب در زبان فارسی است که به این موضوع ممنوع در ایران می‌پردازد.

اسد سیف در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه درباره این کتاب توضیح می‌دهد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.