کتاب‌ها و اندیشه‌ها

انتشار آثار رومن گاری در پلیاد

صدا ۱۰:۳۰
رومن گاری
رومن گاری DR

تبلیغ بازرگانی

مجموعه آثار رومن گاری، نویسنده بزرگ فرانسوی در مجموعه معتبر پلیاد منتشر شده است.

آزیتا همپارتیان، کارشناس ادبیات فرانسه در این باره به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه توضیح می دهد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید