کتاب‌ها و اندیشه‌ها

نشر کتاب فارسی در تبعید؛ گفت‌وگو با عباس شکری

صدا ۱۱:۱۹
نشر آفتاب
نشر آفتاب DR

تبلیغ بازرگانی

در شرایط کنونی ایران، نشر کتاب در این کشور، یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود را می‌گذراند. بحران سانسور کتاب دهه‌هاست بر صنعت نشر ایران سایه انداخته و بحران‌های دیگر مثل گرانی سرسام‌آور کاغذ و در پی آن افزایش قیمت کتاب به آن اضافه شده است.

اما در این شرایط، نشر کتاب در خارج از ایران چه وضعیتی دارد. عباس شکری، مدیر انتشارات آفتاب در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه درباره نشر کتاب فارسی زبان در خارج از ایران توضیح می‌دهد.

آقای شکری دارای دکترای علوم ارتباطات و روزنامه نگاری است و تاکنون سیزده کتاب از جمله چند ترجمه، منتشر کرده. نشر آفتاب نیز در مدت کوتاهی که از تأسیس آن می گذرد تاکنون حدود صد کتاب منتشر کرده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید