دسترسی به محتوای اصلی
کتاب‌ها و اندیشه‌ها

ماه مجروح؛ انتشار مجموعه آثار کمال رفعت صفائی

صدا ۱۳:۴۵
کمال رفعت صفائی
کمال رفعت صفائی DR

کتاب «ماه مجروج» شامل پنج دفتر شعر و دو داستان از کمال رفعت صفائی، به کوشش حسین دولت‌آبادی، نویسنده و پژوهشگر ساکن فرانسه منتشر شده است.

تبلیغ بازرگانی

آقای دولت‌آبادی، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه، درباره این کتاب و همچنین اهمیت شعر رفعت صفائی توضیح می‌دهد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.