کتاب‌ها و اندیشه‌ها

اهمیت جایزه نوبل ادبیات؛ گفت‌وگو با محمود حسینی‌زاد

: منتشر شده در

اهمیت جایزه نوبل ادبیات در میان جوایز ادبی دیگر چیست؟ محمود حسینی زاد، مترجم و نویسنده درباره جایزه نوبل ادبیات توضیح می دهد.

نوبل
نوبل JONATHAN NACKSTRAND / AFP