کتاب‌ها و اندیشه‌ها

تصویر انقلاب در ادبیات ایران؛ گفت‌وگو با ناصر زراعتی

صدا ۱۱:۲۷
انقلاب ایران
انقلاب ایران Kaveh Kazemi/Getty Images

چهل و یک سال پس از انقلاب ایران، این انقلاب چگونه در ادبیات این کشور بازتاب داشته است؟ ناصر زراعتی، نویسنده و منتقد ادبی در این باره به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه توضیح می‌دهد.