خبر نوشتاری

تاریخ به روایت پکن: چنگیزخان چینی بود یا مغول؟

پرترۀ چنگیزخان - موزه پکن
پرترۀ چنگیزخان - موزه پکن © dr

دولت چین در دوران رهبری شی جین پینگ به شدت بر ناسیونالیسم تأکید می‌کند و در مورد "تاریخ ملی" حساسیت نشان می‌دهد. هرگونه روایت تاریخی که با روایت رسمی پکن هم‌خوانی نداشته باشد، حذف می‌شود. این سانسور سختگیرانه باعث شد تا نمایشگاهی در بارۀ امپراطوری مغول که در فرانسه برنامه‌ریزی شده بود، لغو گردد.

تبلیغ بازرگانی

قرار بود که نمایشگاه "چنگیزخان و امپراطوری مغول"، محور اصلی برنامه‌های موزۀ تاریخ شهر نانت در سال ۲٠۲۱ باشد. چند سال برنامه‌ریزی و پژوهش با همکاری دانشگاهیان و مؤسسات مختلف فرهنگی، نوید یک نمایشگاه غنی و بسیار دیدنی را می‌داد.

در این طرح بزرگ، موزۀ شهر هوه‌هوت – مرکز مغولستان چین – نیز همکاری داشت و قرار بود که ۲۲۵ قطعه از اشیاء نادر این موزه برای نمایش به فرانسه منتقل شود: مهر‌های سلطنتی، ظروف طلا، نامه‌های رسمی... هیچیک از این آثار تاریخیِ متعلق به قرون سیزده و چهارده میلادی، تاکنون در فرانسه دیده نشده‌ است.

اما در نهایت "سانسور دولت مرکزی چین" باعث شد که همۀ زحمات به هدر رود. به گفتۀ آقای برتراند گیه، مدیر موزۀ تاریخ شهر نانت، مداخلات پکن برای تغییر دادن محتوای نمایشگاه، "یکی از مواردی است که سخت‌تر شدن موضع‌گیری دولت چین در قبال اقلیت مغول را نشان می‌دهد".

برای پکن مطلقاً قابل تحمل نیست که مغول‌ها برای خود تاریخ جداگانه‌ای داشته باشند. منطقۀ خود مختار مغولستان چین - یا مغولستان داخلی - که با کشور مغولستان هم‌مرز است، دارای یک جمعیت ۲۴ میلیونی است که اکثریت آن چینی و حدود ۱۷درصد آن مغول است.

به گفتۀ برتراند گیه، مقامات پکن در مرحلۀ نخست، خواستار حذف کلمات و عباراتی چون "چنگیزخان"، "امپراطوری" و "مغول" شدند. مدیران نمایشگاه برای یافتن راه حل و کنار آمدن با چینی‌ها پیشنهاد کردند که عنوان اصلی نمایشگاه به "پسر دشت و آسمان" تغییر یابد و عبارت "چنگیزخان" با حروفی ریز‌تر، در قالب زیرعنوان نوشته شود.

اما پکن این پیشنهاد را نپذیرفت و در مرحلۀ بعد خواستار نظارت بر همۀ اسناد، مدارک، نامه‌ها و نقشه‌هایی شد که قرار بود در معرض نمایش قرار گیرد.

مدیر موزۀ تاریخ شهر نانت می‌گوید: "از اینجا به بعد مقامات چینی شروع به بازنویسی مغرضانۀ طرح کلی نمایشگاه کردند و محتوایی را پیشنهاد دادند که به کلی تاریخ و فرهنگ مغول را نادیده می‌گرفت و به جای آن تاریخ ملی چین را قرار می‌داد".

بدین ترتیب، برتراند گیه تصمیم می‌گیرد که پروژۀ نمایشگاه را "به خاطر اصول انسانی، علمی و اخلاقی" منحل کند. او می‌گوید: "ما همیشه تعهد کرده‌ایم که در نمایشگاه‌هایمان دفاع از حقوق انسان‌ها و مقابله با تبعیض را در نظر گیریم".

خانم ماری-دومینیک اِوِن، کارشناس تاریخ مغول در مرکز تحقیقات علمی فرانسه به روزنامۀ لوموند گفته است که در سیاست‌های کنونی پکن، "همه چیز باید از غربال ناسیونالیسم چینی بگذرد".او می‌افزاید: " منطقۀ مغولستان چین نیز مثل تبّت یا سین‌کیانگ (ترکستان چین) شدیداً زیر نظر دولت مرکزی است که سعی می‌کند زبان و مذهب مشترکی را در سراسر کشور تحمیل کند. هر آنچه که با روایت رسمی تاریخ ملی مغایر باشد، مردود خواهد بود". به گفتۀ وی از سال ۲٠۱۳، ایدئولوژی ناسیونالیسم چینی بسیار تقویت شده و "به حد جنون آمیز رسیده است".

اما موزه تاریخ شهر نانت طرح بزرگ خود را به کلی کنار نگذاشته است. برتراند گیه، مدیر موزه قصد دارد که نمایشگاه را برای سال ۲٠۲۴ آماده کند. او می‌گوید: "این بار با موزه‌های اروپایی و آمریکایی بیشتر همکاری خواهیم کرد. می‌دانیم که موزۀ هنر شهر نیویورک مجموعۀ نفیسی از هنر مغول در اختیار دارد".

روزنامۀ لوموند تلاش کرده است که برای اطلاع یافتن از نظریات پکن در این ماجرا با سفارت چین در پاریس تماس بگیرد اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید