دسترسی به محتوای اصلی
آمریکا/ فساد

فرود هلی‌کوپتر در قلب واشینگتن

۱ دقیقه

تبلیغ بازرگانی

 در آمریکا، مردی که با یک هلی‌کوپتر کوچک در نزدیکی ساختمان کنگره در مرکز واشینگتن فرود آمده بود بازداشت شد. هدف او از فرود، اعتراض به شیوع فساد در دستگاه سیاسی کشور اعلام شده است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.