فرانسه

فساد در فدراسیون بین المللی "دو و میدانی"

لامین دیاک، به ظن دست داشتن در فساد مالی و پولشویی تحت بازجویی قرار گرفته است
لامین دیاک، به ظن دست داشتن در فساد مالی و پولشویی تحت بازجویی قرار گرفته است REUTERS/Jason Lee

فدراسیون بین المللی "دو و میدانی" احتمال وجود فساد مالی گسترده در دوران رئیس پیشین این فدراسیون را تائید کرد. "سباستین کُو" رئیس جدید فدراسیون دو میدانی طی سخنانی درباره وجود فساد در این فدراسیون گفت: از دریافت این خبر بسیار "شوکه وخشمگین" شده است. وی تائید کرد که رئیس سابق این فدراسیون به اتهام فساد مالی تحت بازجویی قرار گرفته است.

تبلیغ بازرگانی

دستگاه قضایی فرانسه، در روزهای اخیر، "لامین دیاک" رئیس پیشین فدراسیون دو و میدانی را به ظن دست داشتن درفساد مالی تحت بازجویی قرار داده است.

سباستین کُو، رئیس کنونی فدراسیون دو و میدانی دردوره قبلی معاون این فدراسیون بوده است.
لامین دیاک، هشتاد ودو ساله که پس از شانزده سال از فدراسیون کناره گرفته به ظن دست داشتن درفساد مالی و پولشویی از سوی دستگاه قضائیه فرانسه تحت بازجویی قرار گرفته است.

یک کمیسیون مستقل که ازسوی سازمان بین المللی مبارزه با "دوپینگ" (استفاده از مواد نیروزای غیرقانونی درمسابقات ورزشی) مامور بررسی تخلفات احتمالی در فدراسیون دو و میدانی شده است قرار است امروز، دوشنبه نهم نوامبر، تشکیل شود.

رئیس جدید فدراسیون بین المللی دو و میدانی بدون تائید مستقیم احتمال دو پینگ در دو و میدانی گفته است در ورزش دو و میدانی "راهی طولانی" در پیش است تا از اتهامات رشوه خواری برای سرپوش گذاشتن روی تخلفات مربوط به استفاده از مواد نیروزا "رهایی یابد".
وی گفت شماری از کارکنان فدراسیون دو و میدانی متهم شده اند که با گرفتن "حق السکوت" ازوزشکاران دو ومیدانی چشم به روی استفاده از مواد نیروزا درمسابقات ورزشی بسته اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید