دسترسی به محتوای اصلی

فساد قوۀ قضاییۀ ایران آئینۀ فساد در کل نظام و کشور است - گفتگو با حسن یوسفی اشکوری

حسن یوسفی اشکوری فعال سیاسی ملی-مذهبی
حسن یوسفی اشکوری فعال سیاسی ملی-مذهبی
متن توسط : ناصر اعتمادی
۱۰ دقیقه

کشمکش میان محمود صادقی، نمایندۀ اصلاح طلب مجلس ایران و رییس قوۀ قضاییه، صادق لاریجانی عملاً به جدال سیاسی حول مسئلۀ فساد در قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی تبدیل شده است. آخرین پردۀ این جدال سیاسی شکایتی است که محمود صادقی علیه رییس قوۀ قضاییه ایران به دادگاه ویژه روحانیت تسلیم کرده است.

تبلیغ بازرگانی

در کانون این مسئله دهها حساب سپردۀ شخصی قوۀ قضاییه نهفته است که سالانه دهها میلیارد تومان درآمد بی حساب و کتاب، غیرقانونی و خارج از نظارت دولت و دیوان محاسبات در اختیار رییس قوۀ قضاییه ایران می گذارند. صادق آملی لاریجانی اعتراف کرده که حساب های سپردۀ شخصی قوۀ قضایی با اذن و آگاهی و موافقت شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران دست کم طی بیست سال گذشته دایر شده اند.
حسن یوسفی اشکوری، فعال سیاسی ملی-مذهبی در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه گفته است : اولاً اذن و آگاهی رهبر دلیل فساد و بی قانونی نمی شود و ثانیاً فساد دستگاه قضایی (به مصداق مثل عامیانۀ "هر چه بگندد نمکش می زنند...") به تنهایی به آئینۀ تمام نمای فساد در جامعه و ساختار قدرت در ایران تبدیل شده است. به همین دلیل حسن یوسفی اشکوری می گوید فساد در قوۀ قضاییه ایران از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت. یوسفی اشکوری بعید نمی داند که رهبر جمهوری اسلامی که مستقیماً رییس قوۀ قضاییه را تعیین می کند و این قوه نیز مستقیماً زیر نظر اوعمل می کند، همچنان در قبال مسئلۀ فساد قوۀ قضاییه سکوت اختیار کند تا در فرصتی مناسب توجیه و بهانه ای برای آن بتراشد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.