فشار بر مدافعان حقوق بشر در ایران تشدید شده است

رئیس کمیساریای عالی حقوق بشرسازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای نسبت به تشدید اختناق و سرکوب در ایران،  اظهار نگرانی کرد .خانم ناوی پیلای درمورد فشارهای زیادی که به نسرین ستوده وکیل مدافع زندانی وارد می شود، صحبت کرده و توضیح داده است که من بویژه نگران پرونده نسرین ستوده هستم .

تبلیغ بازرگانی

رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای نسبت به تشدید اختناق و سرکوب در ایران، بویژه علیه مدافعان حقوق بشر اظهار نگرانی کرد و به مقامات محوری اسلامی هشدار داد.

خانم ناوی پیلای، رئیس کمیساریا، تصریح کرد که فهرست طویلی ازمدافعان حقوق بشردرایران تهیه کرده است که تحت فشار و سرکوب قرار گرفته اند.

او تصریح می کند که این فشار برمدافعان حقوق بشردرماههای اخیر شدت یافته است.

خانم ناوی پیلای بویژه در مورد فشارهای زیادی که به نسرین ستوده وکیل مدافع زندانی وارد می شود، صحبت کرده و توضیح داده است که من بویژه نگران پرونده نسرین ستوده هستم . او می گوید هر چه وضعیت حقوق بشر در ایران خراب تر می شود، فشارهائی که به مدافعان حقوق بشر وبویژه خانم ستوده اعمال می شود، گسترش بیشتری می یابند.

خانم پیلای در این اعلامیه از مقامات مسئول ایران خواسته است که بطور اضطراری به پرونده خانم ستوده رسیدگی کنند و امکان آزادی او را تسهیل نمایند.

در این حال سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد، راپرت کولد ویل ، امروزدرگفتگو با خبرگزاری فرانسه، تاکید کرد که وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران روز به روز دشوارتر می شود.

او اضافه می کند که از حوادث پس از انتخابات سال گذشته ، که با سرکوب مدافعان حقوق بشر همراه بود، می توان اظهار اطمینان کرد که درماههای اخیر شدت سرکوب افزایش یافته است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید