ایران/فساد

فعالیت مالی شهرداری تهران غیرشفاف توصیف شد

تبلیغ بازرگانی

رحمت الله حافظی، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران عملکرد مالی شهرداری پایتخت را غیرشفاف توصیف کرد و گفت : از مجموع ۴۰ شرکت و سازمان وابسته به شهرداری تهران تنها گزارش حسابرسی ۱۴ شرکت در اختیار اعضای شورای شهر قرار گرفته است.
رحمت الله حافظی افزوده است که در گزارش حسابرس شرکت های وابسته به شهرداری تهران ۲۵۲ بار تأکید شده است که حسابرس به "مستندات و اطلاعات کافی" دسترسی نیافته و یا "مستندات و اطلاعات" به وی ارایه نشده است.
عضو شورای شهر تهران که این سخنان را در واکنش به اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، ایراد می کرد، همچنین گفته است : هنگامی که اطلاعات مالی در اختیار حسابرس و اعضای شورای شهر تهران قرار نمی گیرد، چگونه می توان از وجود شفافیت مالی در شهرداری تهران سخن گفت.
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، اخیراً شفافیت در فعالیت مالی شهرداری تهران را "بی نظیر" توصیف کرد، هر چند او در اظهاراتی جداگانه که دیروز دوشنبه ۲۷ مهر ماه ایراد کرد، به وجود فساد در شهرداری تهران و ضرورت مبارزه با آن اعتراف نمود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید