شورای نگهبان به عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد خاتمه داد

شیخ محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
شیخ محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تسنیم

آیت الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، در مصاحبه ای مفصل با خبرگزاری "تسنیم" گفته است که اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را لغو کرده اند زیرا آن را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته اند. محمد یزدی تأکید کرده است : این تصمیم که با رأی قاضی دیوان عدالت اداری اعلام و ابلاغ شده کاملاً قانونی، لازم الاجرا و غیرقابل بازگشت است.

تبلیغ بازرگانی

شیخ محمد یزدی اضافه کرده است که اصل ٤ قانون اساسی ایران تشخیص انطباق مصوبات، مقررات و تصمیم های کشور را در همۀ سطوح با شرع و قانون اساسی به شش فقیه شورای نگهبان واگذار کرده و بر اساس نظر فقهای این شورا هیچیک از نمایندگان اقلیت های دینی در ایران اعم از زرتشتی، یهودی یا مسیحی نمی توانند در امور مسلمانان تصمیم بگیرند، حتا اگر نمایندگان اقلیت های دینی، همانند آقای نیکنام، از رأی مسلمانان نیز برخوردار باشند.

به همین دلیل محمد یزدی تأکید کرده است که نه فقط عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، بلکه حتا نامزدی او در انتخابات این شورا از آغاز خلاف شرع و قانون اساسی بوده و به همین خاطر فقهای شورای نگهبان به عضویت آقای سپنتا نیکنام در این شورا پایان داده و قاضی دیوان عدالت اداری نیز با رأی غیر قابل بازگشت خود تصمیم شورای نگهبان را به اجرا گذاشته است.

محمد یزدی در پایان تأکید کرده است که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد "قطعی، شرعی و نص صریح قانون اساسی است و هیچکس نمی تواند حتا رئیس جمهور قانون اساسی را زیر پا بگذارد."

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید