عراق

فهرست انتخاباتی ایاد علاوی همچنان پیشتاز است

DR

بر پایه نتایج نود و پنج درصد آرای شمارش شدۀ انتخابات قانونگذاری عراق فهرست انتخاباتی ایاد علاوی، شخصیت شیعه اما عرفی گرا که از پشتیبانی گستردۀ سنی های عراق نیز بهره مند است با اختلاف یازده هزار رأی همچنان از فهرست انتخاباتی رقیب خود به رهبری نوری المالکی، نخست وزیر عراق، جلو افتاده است.

تبلیغ بازرگانی

بر پایه نتایج نود و پنج درصد آرای شمارش شدۀ انتخابات قانونگذاری عراق، فهرست انتخاباتی ایاد علاوی، شخصیت شیعه اما عرفی گرا که از پشتیبانی گستردۀ سنی های عراق نیز بهره مند است با اختلاف یازده هزار رأی همچنان از فهرست انتخاباتی رقیب خود به رهبری نوری المالکی، نخست وزیر عراق، جلو افتاده است.
جمعۀ آینده نتایج مقدماتی همۀ آرای ریخته شده به صندوق های رای اعلام خواهد شد.
امروز صبح نوری المالکی نخست وزیر و جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق خواستار بازشماری آرا در برخی از استان های عراق شدند.
رئیس کمیسیون انتخابات عراق ضمن ابراز تردید در مورد لزوم بازشماری آرا گفته بود که در جلسۀ این کمیسیون این درخواست را به بررسی خواهد گذاشت.
اختلاف اندک در آرای فهرست های رقیب به رهبری ایاد علاوی و نوری المالکی مذاکره برای تشکیل حکومت جدید را مشکل خواهد کرد و احتمال خلاء سیاسی در عراق را تقویت خواهد نمود.
فهرست انتخاباتی به رهبری ایاد علاوی شخصیت شیعه، اما عرفی گرای عراق از پشتیبانی گستردۀ سنیان این کشور برخوردار شده که امیدوراند نفوذ سیاسی خود را در دورۀ صدام حسین بازیابند.
.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید