دسترسی به محتوای اصلی
فیلترشکن

فیلترشکن رایگان برای دسترسی به وبگاه ار.اف.ای

تبلیغ بازرگانی

 برای رد شدن از سدِ سانسور از نرم افزار رایگان سایفونِ٣ بهره گیرید. این برنامه به شما اجازه می‌دهد به پایگاه خبریِ ما و سایر وبگاه‌هایِ کنترل شده به آسانی دست یابید. به این منظور ایمیلی حتی بدون متن به آدرسِ download@psiphon3.com بفرستید و بر اساس دستور پاسخی که دریافت میکنید، عمل نمائید.

 دریافت و نصب این برنامه بسیار ساده است :
ـ در ابتدا ایمیلی به آدرسِ download@psiphon3.com بفرستید. یادآوری میکنیم که لازم نیست نه در بخش موضوع و نه در متن ویژۀ پیام مطلبی بنویسید. ارسال یک ایمیل خالی کافی است.

ـ در پاسخ، ایمیلی دربرگیرنده شماری لینک دریافت می‌کنید که در برابر یکی از آنها به زبان فارسی از شما دعوت شده است سایفون را دانلود کنید.

ـ با فعال کردن این لینک، فیلترشکن متناسبِ سیستم عامل خود را دانلود و اجرا نمائید.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.