ایران/ سینما

فیلم ایرانی «جدائی نادرازسیمین»، دردو رشته نامزد دریافت اسکاراست

به گزارش منابع خبری، یک فیلم ایرانی برای اولین باردردورشته نامزد دریافت جایزه اسکارازآکادمی سینمای آمریکا شده است. 

تبلیغ بازرگانی

 به دنبال دریافت جایزه "گلدن گلوب"، فیلم «جدائی نادرازسیمین» اکنون دردو رشتۀ بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان و فیلمنامه نویسی نامزد دریافت اسکار شده است.

به گزارش همین منابع، برای رقابت دردریافت جایزه اسکار بهترین فیلم سال ٢٠١١ میلادی، درروز ٢٦ فوریه این فیلم ها درفهرست نامزد ها قراردارند:

«آرتیست»، «نیمه شب درپاریس»، «هیوگو»، «خدمتکار»، «اولاد»، «بیش از حد بلند و بسیارنزدیک»، «مانی بال»،«درخت زندگی» و «اسب جنگی» .

فیلم ایرانی «جدائی نادرازسیمین» به کارگردانی اصغرفرهادی، دردو رشته بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان و بهترین سناریو با موضوع بدیع (اوریژینال)، نامزد دریافت اسکارشده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید