بررسی روزنامه های امروز فرانسه

فیگارو: برکناری بشار اسد، اولویت فرانسه نیست

REUTERS/Michel Euler/Pool

فیگارو مینویسد، پس از حملات تروریستی پاریس و سخنان فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه در شب این حملات که داعش را دشمن اصلی فرانسه معرفی کرده است، سرنوشت بشاراسد، به عنوان دیکتاتور سوریه دیگر اولویت اصلی فرانسه در سوریه محسوب نمیشود و اولویت فرانسه در سوریه، پیش از هر موضوع دیگری، مبارزه علیه داعش و نابودی این گروه تروریستی است.

تبلیغ بازرگانی

در هفتمین روز پس از حملات تروریستی پاریس، بیشرین گزارش ها و مقالات روزنامه های امروز فرانسه به موضوعات اصلی و جانبی این حملات اختصاص یافته است. روزنامه فیگارو، این روزنامه بزرگ صبح فرانسه در صفحه نخست خود، اروپای بدون مرز را یکی از عوامل مؤثر دراجرای اهداف تروریسم میداند. فیگارو مینویسد، حضور عبدالحمید اباعود هماهنگ کننده حملات تروریستی پاریس در روزحملات تروریستی در این شهر، موضوع نفوذ پذیری اروپا در برابر تروریسم و نواقص متعدد مبارزه علیه تروریسم در اروپا را مطرح کرده است. این موضوع، همچنین فلسفه وجودی منطقه موسوم به "شنگن" را زیر پرسش برده است. فیگارو مینویسد که برنارد کازنو وزیر داخله فرانسه امروز در نشست وزرای داخله اتحادیه اروپا، خواست های فرانسه در باره منطقه رفت و آمد آزاد موسوم به "شنگن" را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

فیگارو گزارش دیگری را به عبدالحمید اباعود هماهنگ کننده حملات تروریستی جمعه شب گذشته درپاریس اختصاص داده است. در این گزارش، فیگارو توضیح میدهد که عبدالحمید اباعود کیست؟ چه سابقه ای دارد؟ چگونه به افراط گرایی سوق داده شده و چگونه به سوریه رفته و در بطن داعش در این کشور پرورش یافته و مبدل به موجودی خطرناک شده است. یاد آور میشویم عبدالحمید اباعود در حمله نیروهای ویژه پلیس در شهر "سن دنی" در حومه شمالی پاریس کشته شد.

در گزارش دیگری، فیگارو به چرخش رویکرد سیاسی فرانسه در باره سوریه و بشار اسد ، پس از حملات تروریستی اخیر می پردازد. فیگارو مینویسد، از هنگام آغاز جنگ داخلی در سوریه موضع و رویکرد سیاسی پاریس در قبال سوریه، همواره کناره گیری بشار اسد از قدرت سیاسی و در همان حال مبارزه علیه داعش در این کشوربوده است. فیگارو مینویسد که این رویکرد، در سیاست خارجی فرانسه متبلور شده و فرانسه با صدای وزیر امور خارجه خود، یعنی لوران فابیوس در تمامی نشست ها جهانی و اظهار نظرهای سیاسی، برکناری بشار اسد از قدرت را پیش شرط هر اقدام دیگر بین المللی برای بازگشت صلح به سوریه دانسته است. فیگارو مینویسد اما پس از حملات تروریستی پاریس و سخنان فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه در شب این حملات که داعش را دشمن اصلی فرانسه معرفی کرده است، سرنوشت بشاراسد، به عنوان دیکتاتور سوریه دیگر اولویت اصلی فرانسه در سوریه محسوب نمیشود و اولویت فرانسه در سوریه، پیش از هر موضوع دیگری، مبارزه علیه داعش و نابودی این گروه تروریستی است.

روزنامه لیبراسیون، این روزنامه بزرگ دیگر صبح فرانسه، در یک گزارش تحقیقی جالب به موضوع منابع مالی داعش پرداخته و نوشته چگونه کادر های این سازمان تروریستی، میلیاردها دلار از منابع غارت شده در سرزمین های تحت کنترل خود را با همدستی شبکه بعثی های عراق در بهشت های مالیاتی جهان مخفی کرده اند.

لوران جوفرن سردبیر لیبراسیون در سرمقاله امروز لیبراسیون به این گزارش تحقیقی جالب اشاره می کند و مینویسد:" گزارش تحقیقی لیبراسیون دو موضوع اصلی را در باره داعش روشن می کند.نخست اینکه ایجاد یک دولت در سرزمین های تحت تسلط داعش، قدرت بی مانندی از نظر مالی به این گروه تروریستی داده است.
دوم اینکه، شکست داعش در سوریه، در صورتیکه انجام پذیرد، به معنی پایان دادن به ترور و وحشت نیست. او تصریح می کند که داعش، با تکیه بر این قدرت مالی بی مانند، ثروتی که طی دو یا سه سال اخیر از سرزمین های تحت کنترل اش در عراق و سوریه غارت کرده و در اماکن امن سیستم ناشفاف مالی و بانکی جهانی مخفی کرده، میتواند به عنوان یک سازمان بین المللی تروریستی همواره به اقدامات جنایتکارانه خود در گوشه و کنار جهان ادامه دهد.

لوران جوفرن همچنین می نویسد که پیروزی احتمالی آینده نظامی جامعه جهانی در صحنه عملیات در سوریه و عراق علیه داعش، بدون پیروزی سیاسی دمکراسی علیه اسلام افراطی، نمیتواند نتایج مورد انتظار برای دمکراسی های جهان را حاصل کند. او تأکید می کند، بدون این پیروزی، اسلام افراطی در آینده به تولید و باز تولید گروه های تروریستی ادامه خواهد داد...

روزنامه لوموند، این روزنامه بزرگ عصر فرانسه در گزارش ها و مقالات متعددی به رویداد های چند روز اخیر در پاریس و فرانسه پرداخته است.
در لوموند امروز چند گزارش جلب نظر می کنند: لوموند مینویسد که شرکت های خصوصی امنیتی فرانسه با مخاطره نفوذ جهاد گرایان در این شرکت ها روبرو شده اند. در گزارش دیگر میخوانیم که مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی فرانسه موسوم به جبهه ملی خواستار اخراج تمامی متقاضیان پناهندگی در فرانسه شده است.

در بخش مقالات این روزنامه، مقاله ای از عبدالمالک سلال نخست وزیر الجزایر میخوانیم که گفته: " اگر به سرعت در خصوص اوضاع آشفته لیبی کاری انجام ندهیم، به زودی، داعش در مرزهای اروپا مستقر خواهد شد."
لوموند در مقاله دیگری به بیش از 900 کیلومتر مرز بین ترکیه و سوریه میپردازد. مرزهایی که محل گذر مهاجرین، جهاد گرایان و همه گونه قاچاق، از جمله قاچاق نفت و گاز است که از سوی داعش و دیگر گروه های تروریستی مستقر در سوریه سازمان داده میشود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید