بررسی روزنامه های امروز فرانسه

فیگارو: سال ایرانی اوباما

@fotolia

"سال ایرانی اوباما" عنوان مقاله است به قلم "آن-ماری اسلاتر" پژوهشگر و استاد دانشگاه پرینستون آمریکا که در روزنامه فیگاروی امروز به چاپ رسیده است.اسلاتر در این مقاله مینویسد که نباید خواست واقعی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جهت حل و فصل پرونده هسته ای جمهوری اسلامی را دست کم گرفت و بدان کم بها داد. 

تبلیغ بازرگانی

وی میگوید که قسمت عمده ای از برنامه های دومین دوره ریاست جمهوری آمریکا به سیاست خارجی این کشور اختصاص یافته و در این میان بسیاری از دولت مردان در واشنگتن به این باور رسیده اند که سال 2013، سالی تعیین کننده برای ایران و پرونده هسته اش خواهد بود.

"آن-ماری اسلاتر" مینویسد که که هنوز نخستین سخنرانی باراک اوباما در هنگام شروع ریاست جمهوری اش را در سال 2009 به یاد میآورد که با ایران اشاره کرد و گفت:" اگر ایران آماده باشد که دست آمریکا را بفشارد، آمریکا دست خود را برای آشتی به سوی ایران دراز خواهد کرد."
اوباما در نخستین سخنرانی اش در آغاز دومین دوره ریاست جمهوری اش، ضمن آنکه مجداداً بر اجرای قول های گذشته اش تأکید کرد، گفت که در آمریکا این شجاعت وجود دارد که در راه، حل اختلافاتش با دیگر کشورهای جهان با روشی صلح جویانه و صلح آمیز تلاش کند. اوباما در این سخنان همچنین گفت که به خطراتی که آمریکا را تهدید می کند آگاهی دارد و برای جلوگیری و خنثی کردن آن بهترین گزینه را گفت و گو و مصالحه میداند. وی گفته قدرتی که در مصالحه است در تهدید نیست.

"آن-ماری اسلاتر" می گوید که هم اکنون افرادی در دولت آمریکا در اطراف باراک اوباما جمع شده اند که به او حداکثر فرصت و امکان را برای حل مصالحت آمیز اختلافات با ایران و پرونده هسته ای این کشور میدهند...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید