دسترسی به محتوای اصلی

قالیباف : مشکل ایمنی در تهران و کل کشور ساختاری است

محمدباقر قالیباف شهردار تهران
محمدباقر قالیباف شهردار تهران DR
متن توسط : ناصر اعتمادی
2 دقیقه

محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، امروز چهارشنبه سیزدهم آبان ماه برای ایراد توضیحات در خصوص آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو در مجلس شورای اسلامی حضور یافت. شهردار تهران در سخنانش گفت که قوانین و مقررات در خصوص تأمین ایمنی ساختمان ها در شهر تهران وجود دارد، اما، این قوانین "به درستی اجرا نمی شوند و مسئولیت ها نیز درهم هستند."

تبلیغ بازرگانی

محمدباقر قالیباف مسئلۀ ایمنی در شهر تهران را همانند دیگر نقاط کشور ساختاری خواند و گفت که این مشکل از مرحلۀ قانونگذاری تا کهنگی قوانین و مشخص نبودن و تداخل مسئولیت ها را شامل می شود.

در این حال، حسین ایمانی جاجرمی، رییس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، در گفتگویی با ایلنا، خبرگزاری کار ایران، یکی از وظایف مهم شهرداری در تمام دنیا را حفاظت از شهر در برابر خطرات و مدیریت ایمنی توصیف کرد و افزود : چگونه شهرداری تهران قادر است با دستفروش ها برخورد کرده و آنان را هدف ضرب و شتم قرار دهد و اموال شان را ضبط کند، اما، در برابر خطاهایی که جان و مال مردم و امنیت آنان را به خطر می اندازد، به مسئولیت خود عمل نمی کند.

حسین ایمانی جاجرمی در جای دیگری از سخنانش افزود که در ایران شهرداری ها مدیر شهر نیستند و همین موجب ضعف آتش نشانی ها در کشور می شود. وی گفت در رأس آتش نشانی ها معمولاً افراد مجرب قرار ندارند، زیرا، آتش نشانی نه به عنوان یک سازمان شبه نظامی، بلکه بمثابه یک دستگاه اداری ملاحظه می شود.

محمدعلی نجفی، عضو قدیمی و پیشین شورای شهر تهران، اخیراً فروپاشی ساختمان پلاسکو را "زنگ خطری برای مسئولان" و رهبران جمهوری اسلامی ایران دانسته و گفته بود : مسئولان بدانند که "تهران شهری بی دفاع است."
محمدعلی نجفی سپس همین بی دفاعی را به کل نظام اسلامی ایران تعمیم داده و افزوده بود که نظام اسلامی نیز "با چالش هایی روبرو است که اگر به آنها توجه نشود، به بحران تبدیل خواهند شد."
محمدعلی نجفی در جای دیگری از سخنانش "شرایط کشور را بسیار خطیر" توصیف و آن را با وضعیت شورای شهر تهران که عضو آن بوده تشبیه کرده و افزوده بود که در جلسات آن شورا به کمتر مسئلۀ طرح شده ای حقیقتاً رسیدگی می شود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.