ایران/ انتخابات

قالیباف نقش تخریبی و انتقادی علیه دولت و روحانی را داشت- گفتگو با مرتضی کاظمیان

مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسایل ایران در پاریس
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسایل ایران در پاریس

مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسایل ایران در پاریس در گفتگو با بخش رادیو بین المللی فرانسه می گوید از قبل پیش بینی می شد که نامزد اصلی هسته اصلی قدرت، امنیتی های حاکم بر سپاه و اصولگرایان تندرو، آقای رئیسی است و آقای قالیباف فقط نقش تخریبی و انتقادی را علیه دولت و آقای روحانی ایفا می کند.»

تبلیغ بازرگانی

محمد باقر قالیباف، یک تن از نامزدان جناح اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری ایران، روز دوشنبه از نامزدی اش به نفع ابراهیم رئیسی انصراف داد. او از حامیانش خواست رای خود را به صندوق نامزد دولت « کار و کرامت» بیاندازند.

مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسایل ایران در پاریس در گفتگو با بخش رادیو بین المللی فرانسه می گوید از قبل پیش بینی می شد که نامزد اصلی هسته اصلی قدرت، امنیتی های حاکم بر سپاه و اصولگرایان تندرو، آقای رئیسی است و آقای قالیباف فقط نقش تخریبی و انتقادی را علیه دولت و آقای روحانی ایفا می کند.»

به گفته مرتضی کاظمیان، از یک نگاه «خوش بینانه» میتوان گفت که آقای قالیباف «بدلیل افت در نظرخواهی ها از انتخابات کناره گرفته» اما از یک زاویه بدبینانه هم میتوان نتیجه گرفت که یک برنامه امنیتی و نگران کننده شکل گرفته تا سرنوشت انتخابات را در دور اول به نفع آقای رئیسی تعیین کنند.

گفتگوی کامل با مرتضی کاظمیان را در فایل صوتی بالا گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید