افغانستان

قانون اساسی افغانستان تغییر خواهد کرد

معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز در نشست علمی در کابل از ضرورت تغییر و تعدیل قانون اساسی افغانستان سخن گفت که به گفتۀ وی باید در دو سال آینده صورت بپذیرند.

محمد سرور دانش، معاون دوم رییس جمهوری افغانستان
محمد سرور دانش، معاون دوم رییس جمهوری افغانستان
تبلیغ بازرگانی

محمد سرور دانش، معاون دوم رییس جمهوری افغانستان، امروز در نشست تحقیقی که در کابل برگزار شد گفت که قانون اساسی افغانستان نیازمند بازنگری، تعدیل و اصلاح جدی است که در دو سال آینده انجام خواهند شد.

وی از حقوقدانان افغانستان و نهادهای علمی افغانستان خواست که چالش های فراروی قانون اساسی افغانستان را مورد بررسی قرار دهند و پیشنهادهایشان را برای تعدیل و اصلاح آن به حکومت افغانستان ارایه کنند.

اگر چه معاون دوم رییس جمهوری افغانستان دربارۀ موارد یا موادی که در قانون اساسی این کشور باید تغییر کنند، توضیحی ارایه نداده است، اما، به نظر می رسد که اصلاحات آتی قانون اساسی افغانستان باید به تحولاتی که در ساختار قدرت پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری روی داده رسمیت ببخشند.

در پی اعلام نتیجۀ آخرین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی، رییس جمهوری، و رقیب انتخاباتی او، عبدالله عبدالله، که هم اکنون ریاست اجراییه حکومت را در دست دارد با یکدیگر بر سر تشکیل یک حکومت وحدت ملی به توافق رسیدند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید