ایران / آمریکا / انگلیس

قانون پیگیری نقش آمریکا و انگلیس در "کودتای 28 مرداد"

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، قانون پیگیری حقوقی- سیاسی نقش آمریکا و انگلیس در" کودتای 28 مرداد " را که در مجلس اسلامی به تصویب رسیده بود برای اجرا ابلاغ کرد. 

تبلیغ بازرگانی

براساس این قانون، " باتوجه به افشا واعلام رسمی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مبنی بردخالت دولت های آمریکا وانگلیس درطراحی و اجرای " کودتای 28 مرداد " علیه کشورایران ونقض حاکمیت ملی و ورود خسارات سنگین مادی و معنوی به کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است کارگروهی را به منظور برآورد خسارات مادی و معنوی وارده به ملت ایران فوراً تشکیل دهد و هرسه ماه یک بار گزارش اقدامات این کار گروه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند".

طبق این قانون کارگروه یاد شده موظف است راهکارهای پیگیری خسارت های مادی و معنوی را به مجلس ارائه نماید.
مصوبه مجلس همچنین نمایندگان دولت را موظف کرده است پس از برآورد خسارات نسبت به پیگیری و احقاق حقوق ملت ایران از طریق مجامع و نهاد های ذیربط داخلی و بین المللی اقدام کند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید