افغانستان / نظامی

قتل دو سرباز امریکایی توسط یک سرباز افغان

فرماندهی ناتو امروزاعلان کرد که یک گروه افغان و خارجی، درمورد قتل سربازان امریکایی توسط سربازان افغان، در جنوب افغانستان، در حال تحقیق است.

تبلیغ بازرگانی

درجواب به یک سوال، درمورد قتل احتمالی سربازان ناتو، توسط یک عسکر افغان، یکی از سخنگویان فرماندهی ناتو گفته است که : «ما درجریان حادثۀ ولایت هلمند استیم و در این مورد، یک گروه مشترک افغان و ناتو تحقیق میکند.»

این خبررا دراول آژانس «افغان اسلامیک پرس» پخش کرد. بر اساس گزارش این آژانس، که در غرب زیاد جدی تلقی نمیشود، درولایت هلمند، یک عسکر افغان، سه سرباز امریکایی را کشته است. فرماندهی ناتو، این خبررا تایید یارد نکرد، ولی گفت که تحقیق در جریان است. کمال الدین خان، یکی ازمسئولین پولیس هلمند دراین مورد گفته است که یک سرباز افغانی به سوی نیروهای خارجی شلیک کرده است و سخنگوی طالبان، یوسف احمدی گفته است که این حادثه درسنگین، در ولایت هلمند اتفاق افتاده است.

یکی از مسئولین ناتودرکابل، بدون افشای هویتش، گفته است که دوسرباز امریکایی درین حادثه کشته شده اند. تیر اندازی درداخل پایگاه صورت گرفته است و یک سرباز افغان هم متعاقب آن، فرار کرده است.

درماه ژوئیه (جولای) هم یک سرباز افغان، دوتن غیرنظامی امریکایی را دریک پایگاه نظامی درولایت بلخ به قتل رسانده بود و یک هفته قبل ازآن، درجنوب، یک عسکر افغان که احتمالاً با طالبان در ارتباط بود، سه عسکر انگلیسی را کشته بود.

این حوادث، درمورد قابل اعتماد بودن نیروهای نظامی افغان، ایجاد تردید میکند و درحالیکه کابل و متحدانش میخواهند تا آخر سال 2014 مسئولیت جنگ با طالبان را به اردوی ملی افغانستان بسپارند، خطرنفوذ طالبان درداخل این اردو، هم موجود است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید