عراق

قتل طرفداران لائیسته در عراق : دلایل و پی آمدها

Saad Shalash/Reuters
متن توسط : ناصر اعتمادی
۹ دقیقه

علیرضا نوری زاده معتقد است که قتل اعضای ائتلاف لائیک عراق  به منظور جلوگیری ازتشکیل دولت جدید توسط شخص ایاد علاوی صورت میگیرد که فردی شیعه و لائیک است. این هدف، به گفتۀ علیرضا نوری زاده، نقطۀ مشترک نوری المالکی، جمهوری اسلامی ایران و حزب الدعوه به رهبری خود آقای مالکی است.

تبلیغ بازرگانی

یکی دیگر از اعضای ائتلاف ایاد علاوی در انتخابات پارلمانی عراق در موصل به قتل رسید. این دومین عضو از ائتلاف نیروهای لائیک عراق به رهبری ایاد علاوی است که طی دو هفتۀ اخیر به قتل می رسد.
از علیرضا نوری زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه پرسیده ایم : در حالیکه عراق هنوز موفق به تشکیل دولت جدید نشده، قتل اعضای ائتلاف نیروهای لائیک به رهبری ایاد علاوی فاتح انتخابات پارلمانی این کشور چرا و از طرف چه کسانی صورت می گیرد؟
علیرضا نوری زاده معتقد است که انگیزۀ کشتن افراد ائتلاف ایاد علاوی ممکن است در بادی امر به این دلیل باشد که او را احتمالاً از اکثریت پارلمانی محروم کنند و به این ترتیب مانع از وی برای تشکیل دولت جدید بشوند. اگر چه بر اساس قانون مرگ یا قتل عضوی از یک گروه پارلمانی به معنای محرومیت آن از کرسی خود در مجلس نیست، شکی نیست که آقای نوری المالکی و حزب الدعوه عراق که ریاستش را خود آقای مالکی در دست دارد و فراتر از آن جمهوری اسلامی ایران نمی توانند بپذیرند که نیروهای لائیک عراق در این کشور به قدرت برسند، خاصه اینکه نه فقط خود آقای علاوی یک شیعه لائیک است، بلکه ائتلافی که هدایتش با خود اوست مرکب از سنی ها، مسیحی ها، کردها و سایر اقوام و اقلیت های عراق است و به این ترتیب نوعی اتحاد ملی فراقومی را در این کشور تداعی می کند. البته خود دولتی های عراق شایعه کرده اند که کردها یا القاعده مسبب این قتل ها هستند که به نظر من اظهاراتی است بی اساس...
در این میان اما آمریکایی ها برای اینکه نشان بدهند که دخالتی در امور عراق ندارند این کشور را به حال کنونی اش عملاً رها کرده اند و این عین بی سیاستی و به معنای واگذار کردن عراق به جمهوری اسلامی ایران است
.

 

علیرضا نوری زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید