بررسی روزنامه های امروز فرانسه

قتل چهار سرباز فرانسوی در کاپیسا و احتمال برگشت نیروهای فرانسوی

@fotolia

در مطبوعات امروز فرانسه بدیهیست که کشته شدن چهار سرباز این کشور توسط یک نظامی افغان، و مسایل مربوط به افغانستان، جای عمده را دارد. 

تبلیغ بازرگانی

لوموند از دو رویی کشندۀ ارتش افغانستان یا اردوی ملی یاد میکند ، فیگارو بصورت مشخص، سوال برگرداندن نیروهای فرانسوی از افغانستان را مطرح میکند و و در لیبراسیون هم، عنوان اصلی، «افغانستان، به سوی برگشت» است.

در سر مقالۀ لوموند آمده است که، فرانسه میتواند این را قبول کند، که سربازانش در افغانستان، در جنگ کشته شوند. اگر چه مدت ها این کشور قبول نمیکرد که در جنگ افغانستان سهیم است. ولی این کشور بالاخره به این تصمیم رسید که مبارزه بر ضد تروریسم، تا حدی در ساحۀ افغانستان صورت میگیرد. همچنان، ده سال قبل این کشور تصمیم گرفت که برای شکار القاعده در افغانستان، در کنار متحدین ناتویی خود باشد .

در ادامه، سرمقاله نویس لوموند اضافه میکند که جمعه شب، یعنی متعاقب پخش خبر کشته شدن سربازان فرانسوی،  رئیس جمهور این کشور، هزار مرتبه حق داشت که بر گرداندن نیروهای فرانسوی را مطرح کند. و این سوال را، روزنامۀ فیگارو هم، در تیتر، یا عنوان اول صفحۀ اولش، مطرح میکند. البته این هنوز یک تصمیم گیری نهایی نیست ودر مرحلۀ فعلی، رئیس جمهور فرانسه، نیکولا سارکوزی، وزیر دفاع این کشور را به افغانستان فرستاده است تا در مورد امنیت جانی سربازان این کشور، اطمینان حاصل کند. در صورت عدم اطمینان، فرانسه میتوند سربازانش را برگرداند، چنانچه از همین حالا، همۀ فعالیت های آنان در افغانستان، متوقف شده است.

فیگارو واکنش کاندیدای سوسیالیست ریاست جمهوری فرانسه، فرانسوا هولاند را هم مینگارد، که گفته است که اگر او در انتخابات چند ماه بعد رئیس جمهور شود، بجای آخر 2014، تا آخر سال 2012، نیروهای فرانسوی را از افغانستان بیرون خواهد کرد.

 کمی دور تر و باز هم در روزنامۀ فیگارو، که به دست راستی و نزدیک بودن به قدرت سیاسی شهرت دارد، ایزابل لاسر زیر عنوان «شکست بعد از ستراتیژی های مختلف در طی ده سال» بعد از تکرار مکرر واقعه، مینویسد که این بار اول نیست. جنگ میان سبز ها و آبی ها، یعنی جنگ میان اردوی ملی و آیساف، وجود دارد و بار ها، اتفاقاتی افتاده است که حاکی از جنگ میان اردوی ملی افغانستان و نیرو های خارجی است. اردوی ملیی که قرار است به کمک و با رهنمایی غربی ها، پر قدرت شود و جای خالی آنان را زمانیکه افغانستان را ترک کردند، پر کند، و به این ترتیب به آنان اجازه بدهد که بدون قبول اینکه شکست خورده اند، افغانستان را ترک کنند.

ادامۀ این استدلال را در روزنامۀ لیبراسیون تعقیب میکنم که میگوید که ارتش افغانستان، که چارۀ مشکل این مملکت بحساب میامد، تبدیل شده است به حلقۀ ضعیف زنجیر. بعد از ابراز تردید در مورد ظرفیت های اردوی ملی، در مورد برگشت سراسیمه از این کشور، ژان پیر پرن ادامه میدهد که اگر نیکولا سارکوزی بصراحت از برگرداندن نیروها میگوید و اگر فرانسوا هولاند، کاندیدای سوسیالیست ها، که به زعم نویسندۀ این روزنامه، دوسیه یا پروندۀ افغانستان را خوب وارد نیست، میگوید که تا آخر سال 2012، نیرو ها را بر میگردانند، با آنهم نمیشود به سادگی این کار را کرد. تخلیۀ کاپیسا یعنی سقوط این ولایت در دست طالبان، که از آنجا خواهند توانست به سادگی به کابل حمله کنند، و یکی از راه های اکمالاتی ناتو را ببندند. که البته، پیش بینی نویسنده اینست که امریکاییان این نوع برگشت سراسیمه را، که ناتو را در خطر می اندازد، قبول نخواهند کرد.

بجز از افغانستان، البته مسایل دیگری هم در روزنامه های امروز فرانسه است. روزنامۀ مسیحی لاکروا، به مشکلات کمساریا های پولیس فرانسه پرداخته است، و در لیبراسیون، به تفصیل، در مورد بسته شدن شرکت «مگا آپلود» توسط اف بی آی پرداخته شده است.

سایت انترنتی مگا آپلود، مهمترین شبکۀ جهانی پخش موزیک، فیلم و برنامه های تلویزیونی، البته به شکل غیر قانونی است، که توسط آن ملیون ها تن از مردم جهان، همه روزه، آثار هنری را داونلود میکردند. داونلود پارچه های موسیقی و فیلم ها، که با بوجود آمدن انترنت، باعث شد، این آثار از محیط های کوچک مصرف کنندگان معمولی، به دست جهانیان برسند، برای تولید کنندگان این آثار و شرکت های بزرگی که تجارت این آثار را در دست داشتند، مشکل اقتصادی بوجود آورده است و بستن این شرکت بزرگ توسط اف بی آی هم در دفاع از این شرکت های رسمی است که تجارت موسیقی و سینما را در اختیار دارند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید