افغانستان

قرارداد ساخت فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف – هرات به امضا رسید

قرارداد ساخت فاز اول قطعه‌ چهارم خط آهن خواف –هرات  روز پنج شنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹ میان اداره خط آهن افغانستان و یک شرکت قزاقستانی در کابل به امضا رسید.

قراداد ساخت فاز اول قطعه‌ چهارم خط آهن خواف –هرات  روز پنج شنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹ میان اداره خط آهن افغانستان و یک شرکت قزاقستانی در کابل به امضا رسید.
قراداد ساخت فاز اول قطعه‌ چهارم خط آهن خواف –هرات روز پنج شنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹ میان اداره خط آهن افغانستان و یک شرکت قزاقستانی در کابل به امضا رسید. .
تبلیغ بازرگانی

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان نیز در امضای این قرارداد حضور داشت و قرارداد ساخت این خط آهن به ارزش مجموعی ۵۸.۵ میلیون دالر می باشد.

براساس خبرنامه ای ارگ ریاست جمهوری افغانستان، این قرارداد ساخت فاز اول بخش چهارم خط آهن خواف – هرات میان یما شمس رئیس اداره خط آهن افغانستان و یکی از مسئولین شرکت «INKON KZ»  قزاقستان به امضا رسید.

در این خبرنامه آمده است: «فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف –هرات ۴۳ کیلومتر طول دارد و از ولسوالی های غوریان، زنده جان و انجیل ولایت هرات (غرب افغانستان) می گذرد. این پروژه که در مدت ۱۶ ماه به اکمال می رسد، بیش از ۵۸.۵ میلیون دالر هزینه برمی دارد و از سوی حکومت افغانستان تمویل می گردد».

خط آهن خواف – هرات، در چهار قطعه به طول مجموعی ۲۲۵ کیلومتر میان ایران و افغانستان اعمار می شود.

دوبخش اول این پروژه، از خواف ایران الی سرحد شمتیغ به طول ۷۶ کیلومتر قبلاً تکمیل گردیده و آماده بهره برداری می باشد و کار ساخت بخش سوم در قلمرو افغانستان از سرحد شمتیغ الی ولسوالی غوریان ولایت هرات به طول ۶۲ کیلومتر ۹۵ درصد، تکمیل شده است.

خط آهن خواف – هرات چهار فاز دارد که ساخت سه فاز آن به عهده دولت ایران می باشد و ساخت فاز چهارم به عهده دولت افغانستان است.

براساس توافق صورت گرفته میان کابل- تهران، این خط آهن در داخل خاک ایران از راه آهن سنگان – تربت حیدریه در نزدیکی ایستگاه خواف شروع شده و در امتداد شمال غربی و جنوب شرق این منطقه ادامه دارد. این خط آهن با ورود به خاک افغانستان از ولسوالی های غوریان وزنده جان ولایت هرات عبور کرده و سرانجام در فرودگاه بین المللی هرات ختم می شود.

خط آهن خواف – هرات یکی از بزرگترین پروژه های مشترک ایران و افغانستان است که با افتتاح این خط آهن، میزان داد و ستد تجارتی میان دو کشور افزایش خواهد یافت و افغانستان و سایر کشورهای آسیای میانه می توانند از طریق این خط آهن به آب های آزاد و اروپا وصل گردند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید