ترکیه / اروپا

اتحادیۀ اروپا درب گفتگو با ترکیه را می گشاید و درها را بروی پناه جویان می بندد

احمد داوود اغلو، نخست وزیر ترکیه
احمد داوود اغلو، نخست وزیر ترکیه REUTERS/Francois Lenoir

اتحادیۀ اروپا و ترکیه روز یکشنبه ٢٩ نوامبر به توافقی دست یافتند که بر اساس آن، اروپا مذاکرات با ترکیه را در جهت عضویت این کشور دراتحادیه از سر می گیرد و در ازای آن ترکیه ازحرکت موج پناه جویان بسوی اروپا پیشگیری می کند.

تبلیغ بازرگانی

نامشخص بودن تعهدات اروپاییان در اجلاس بروکسل و انتقادات آنان از ترکیه در مورد مسایل حقوق بشری، مانع این نشد که نخست وزیر این کشور از یک روز تاریخی  در راه عضویت ترکیه در اتحادیۀ اروپا یاد کند. در این اجلاس اتحادیۀ اروپا تصویب کرد سه میلیارد یورو  برای کمک به ترکیه در پذیرایی از مهاجران و ممانعت از اینکه آنان به سوی اروپا بروند، در اختیار این کشور قرار دهد.

در طی بیشتر از چهار سال گذشته، جنگ سوریه باعث کشته شدن 250 هزار نفر و بیجا شدن حدود 12 میلیون نفر شده است. ترکیه در حال حاضر از حدود 2.2 میلیون پناهجوی سوری پذیرایی میکند. طی این اجلاس اروپاییان به این کشور وعده دادند که مصارف پذیرایی از مهاجرین تنها به دوش ترکیه نخواهد بود. ولی آنان در همین حال تصریح کردند که بر استفادۀ ترکیه از این 3 میلیارد یورو نظارت خواهند کرد.

ترکیه تعهد کرده است که مرزهایش را با اروپا را بروی مهاجران اقتصادی ببندد و با کشورهای اروپایی در دستگیری قاچاقچیان مهاجران همکاری کند. در برابر اروپاییان تعهد کردند که مذاکره برای ایجاد سهولت در دادن ویزا به شهروندان ترک را سرعت بدهند. از سوی دیگر، بخشی از مذاکرات عضویت که در سال 2055 آغاز شد، ولی از آن زمان تا امروز پیشرفتی نکرده است، دوباره راه اندازی میشود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید