۱۶۶۲ پناهجو از طریق ترکیه وارد یونان شدند

تبلیغ بازرگانی

 برغم توافق ترکیه و اروپا برای مهار و ساماندهی پناهندگان، دیروز یکشنبه بیستم مارس ۱۶۶۲ پناهجو از طریق ترکیه وارد جزایر "چیوس" و "لزبوس" در خاک یونان شدند. بر اساس توافق صورت گرفته میان آنکارا و اتحادیۀ اروپا، ترکیه ملزم است با کنترل سواحل خود از ورود پناهجویان به یونان که معبر اتحادیۀ اروپا به شمار می رود، جلوگیری کند. ورود ۱۶۶۲ پناهجو به یونان نگرانی ها و تردیدهایی در مورد انگیز های طرفین توافق به ویژه دولت آنکارا ایجاد کرده است.
به موجب توافقی که میان ترکیه و اتحادیۀ اروپا صورت گرفته، پناهجویانی که از این پس به صورت غیرقانونی وارد یونان می شوند به ترکیه بازگردانده می شوند. این تدبیر شامل حال پناهجویان سوری نیز می شود که از این پس در اردوگاه هایی در یونان اسکان می یابند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید